Speta: Recunoastere cheltuieli si venituri din mentenanta

Speta: Recunoastere cheltuieli si venituri din mentenanta

O societatea deruleaza operatiunile de mai jos:

– achizitie soft + mentenanta 2 ani, acestea apar ca un pachet, o singura linie pe factura, fara sa se poata distinge valoarea softului si mentenanta. Acest pachet se vinde in acelasi mod, pachet catre client.

– achizitie soft + mentenanta 2 ani, apar pe linii separate pe factura, se va vine clientului in acelasi mod.

In primul caz se inregistreaza pachetul ca si marfa, in al doilea caz mentenanta se inreg pe 471/472.
vom vedea daca sunt corecte inregistrarile contabile si daca este obligatoriu ca mententanta din abele cazuri sa fie inregistrata pe 471/472.

Depinde de prevederile contractuale : daca soft-ul nu se poate vinde /cumpara fara mentenanta, atunci se inregistreaza un pachet ca marfa.

In primul caz, dat fiind ca mentenanta nu se poate identifica valoric separat si se cumpara/vinde ca un pachet, este corect :

371 = 404 si 4111 = 707

In al doilea caz, daca softul nu se poate vinde fara mentenanta, se poate inregistra tot ca pachet chiar daca pe factura apar 2 linii distincte (desi in aceasta situatie este preferabil sa apara doar o linie).

Daca mentenanta este cumparata optional, atunci este o prestare de servicii separata si trebuie inregistrata in cheltuieli/venituri in avans care sa se recunoasca la cheltuieli/venituri ale perioadei pe masura primirii / prestarii serviciilor.

Este obligatoriu sa folositi 471 / 472 mai ales pentru ca este vorba de 2 ani diferiti si nu puteti recunoaste in primul an cheltuieli/venituri aferente anului urmator conform principiului independentei exercitiilor.

De asemenea in aceasta situatie se aplica principiul de la punctul 57 din OMFP 1.802/2014 :
“57. L (1) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

(2) Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiuniloreconomico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.

(3) Forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. Atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

(4) Exemple de situatii cand se aplica acest principiu pot fi considerate: incadrarea de catre utilizatori a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar; recunoasterea veniturilor din chirii, respectiv a cheltuielilor din chirii in functie de fondul economic al contractului si de eventualele gratuitati (stimulente) aferente; incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision, respectiv consignatie; recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans, respectiv cheltuieli in avans; recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate sau sub forma altor imobilizari financiare; incadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

(5) Entitatile au obligatia ca la intocmirea documentelor justificative si la contabilizarea operatiunilor economico- financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura economica a operatiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care stau la baza acestora.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 16 aprilie 2015

Leave a Reply