Speta: Provizioane pentru bonusurile acordate salariatilor

Speta: Provizioane pentru bonusurile acordate salariatilor

Analizam situatia in care unele societati acorda bonusuri in urma evaluarii performantelor angajatilor, acestea vor fi tratate separat din punct de vedere fiscal.

Aceste bonusuri pot fi acordate chiar si intr-o singura luna din an. In aceasta situatie, pentru luna decembrie a anului anterior, apare obligatia ca societatea sa constituie provizion/ accrual pentru aceste bonusuri.

Din punct de vedere contabil, provizioanele sunt reglementate in Sectiunea 8.7. PROVIZIOANE din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

Conform acestor prevederi, provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este definita in mod clar si la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca se vor regasi. Cu toate acestea, ele sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data cand vor aparea.

Atentie! Privizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele neceare pentru stingerea obligatiei curente la data bilantului.

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Conditii in care un provizion va fi recunoscut:

– o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
– este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
– poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
In situatia in care aceste conditii nu sunt indeplinite, provizionul nu va fi recunoscut.

O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita.

In intelesul acestor reglementari:

a) o obligatie legala este obligatia care rezulta:
– dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);
– din legislatie; sau
– din alt efect al legii;

b) o obligatie implicita (de exemplu, obligatia prin care o entitate se angajeaza sa efectueze plati compensatorii personalului disponibilizat) este obligatia care rezulta din actiunile unei entitati in cazul in care:
– prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si
– ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati.

In concluzie, societatea va constitui un provizion in cazul in care, la data bilantului (31.12) sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea unui provizion, respectiv:
– societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior.
– este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
– poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Astfel, daca sunt indeplinite aceste conditii provizionul  se va constitui la nivelul sumelor estimate necesare stingerii obligatiei.

Atentie! Cheltuielile cu provizioanele sunt deductibile in limitele si conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal. Aceste provizioane pentru bonusuri acordate salariatilor conform contactelor de munca nu se regasesc printre provizioanele deductibile prevazute la acest articol. Ca atare, cheltuiala cu provizionul nu este deductibila la determinarea profitului impozabil iar venitul din anularea provizionului este neimpozabil.

Sursa: blogulspecialistului.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 27 martie 2014

Leave a Reply