Speta: Provizioane garantii

Speta: Provizioane garantii

Conform art 22 alin 1 lit b Codul Fiscal, stabilim daca e obligatoriu sa se constituie provizioane pentru garantii conform contractului. De asemenea, stabilim daca societatea trebuie sa constituie  provizioane pentru garantiile realizate prin scrisori de garantie bancara sau doar pentru garantiile realizate prin retineti din facturi conform contractului.

Conform art.22 alin.(1) din Codul Fiscal contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

…………………………
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor

Norme metodologice de aplicare

Pct.52. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.

In functie de prevederile contractuale, garantia de buna executie poate fi constituita prin scrisoare de garantie bancara sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Codul Fiscal si Normele Metodologice de aplicare stabilesc deductibiltatea provizioanelor pentru garantii de buna executie acordate clientilor, nu specifica o forma obligatorie in care acestea sa fie constituite.

Astfel, veti constitui provizioane atat pentru garantiile de buna executie constituite prin scrisori de garantie bancara, cat si pentru cele constituite prin retineri succesive.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 15 decembrie 2014

Leave a Reply