Speta: Produse finite acordate angajatilor

Speta: Produse finite acordate angajatilor

Avem o societate are ca obiect de activitate productia de bere. Cu ocazia anumitor sarbatori, societatea acorda prime salariatilor sai sub forma de bere din productia proprie pana la valoarea de 150 lei/salariat.

Evaluarea in vederea incadrarii in valoarea de 150 lei/persoana se efectueaza la pretul de vanzare.

Scoaterea din evidenta a produselor finite se inregistreaza la cost de productie prin urmatoarea formula contabila:

711        =        345

Variatia stocurilor          Produse finite

Din punct de vedere al TVA, conform art. 270 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri. Operatiunea este considerata livrare catre sine. Astfel, societatea are obligatia sa colecteze TVA pentru produsele acordate gratuit salariatilor. Pentru aceasta livrare de bunuri catre sine societatea va emite o autofactura in conformitate cu prevederile art. 319 alin. (8) din Codul fiscal. Conform art. 286 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de impozitare a TVA este constituita din pretul de cost al produselor.

TVA aferenta produselor acordate salariatilor se include in cheltuieli:

635            =                4427

Cheltuieli cu alte impozite, taxe          TVA colectata
si varsaminte asimilate

Descarcarea din gestiune si inregistrarea in contabilitate se face in baza Bonului de consum. De asemenea, se va tine o evidenta cu produsele acordate fiecarui salariat si valoarea acestora.

Daca produsele sunt acordate din interiorul antrepozitului fiscal are loc o iesire din acest antrepozit iar accizele sunt exigibile in momentul eliberarii pentru consum (art.339 alin. (1) Cod fiscal) respectiv la iesirea produselor din antrepozit – regim suspensiv de accize (art. 340 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal). Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile (art. 345 alin. (1)).

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 13 iunie 2018

Leave a Reply