Speta: Produse accizabile. Operatiuni triunghiulare

Speta: Produse accizabile. Operatiuni triunghiulare

Integram acestui studiu de caz aspecte legate de trei firme care desfasoara operatiuni triunghiulare, dupa cum urmeaza:

1. firma A (din Romania) factureaza produse accizabile firmei B (din Portugalia);
2. firma B refactureaza catre firma C (din Romania) aceleasi produse;
3. firma A trimite produsele catre firma C, transportul fiind asigurat de catre firma C.

Vom constata astfel in ce masura firma B, care nu este inregistrata ca antrepozit fiscal, poate achizitiona produse accizabile, avand in vedere ca aceste produse nu vor ajunge la ea, precum si in ce mod e influentata firma C de aceasta operatiune triunghiulara, in ceea ce privesc declaratile 300 si 390.

In aceasta privinta, vom intocmi si monografia contabila.

Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:
a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extractiei acestora, pe teritoriul Comunitatii;
b) importului acestora pe teritoriul Comunitatii.

Accizele devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum.
Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in statul membru in care are loc eliberarea pentru consum.

Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.
Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.

Avand in vedere ca societatea B este un intermediar, ce nu elibereaza bunurile pentru consum si nici nu le produce sau le detine, consideram ca aceasta poate achizitiona produse accizabile.

Achizitia intracomunitara de bunuri este definita la art. 130/1 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, achizitia intracomunitara de bunuri reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

O achizitie intracomunitara de bunuri este impozabila din punct de vedere al TVA in Romania numai daca locul acesteia determinat conform art. 132/1 din Codul fiscal este in Romania.

Conform art. 132/1 alin. (1) din Codul fiscal, locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

Conform prevederilor art. 132 se considera a fi locul livrarii de bunuri  locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.

Astfel, locul livrarii de bunuri este in Romania.

Operatiunea mentionata este o operatiune triunghiulara falsa deoarece cele trei societati nu sunt inregistrate in trei state memebre diferite.

Are loc o livrare locala.
In acest caz firma A trebuie sa emita o factura cu TVA, 24% deoarece nu exista transport intracomunitar, catre firma B.

Potrivit prevederilor art. 150 alin (6) din Codul Fiscal, in cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila stabilita in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133.

Suma TVA poate fi recuperata de firma B din Romania.

Societatea C poate primi o factura fara TVA de la societatea B pentru care va aplica taxarea inversa.

Factura nu se va declara in declaratia recapitulativa 390, neexistand transportul aferent si nefiind achizitie intracomunitara iar in decontul 300 se va declara la randurile  7 si 20

Inregistrarea achizitiei la societatea C:
371     =    401 cursul valutar la data receptiei bunurilor

4426  =   4427 la valoarea facturii calculata la cursul valutar din data facturii

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 26 mai 2014

Leave a Reply