Speta: Prestare servicii transport in UE

Speta: Prestare servicii transport in UE

Avem o societate platitoare de impozit pe venit, neplatitoare de TVA, inregistrata din punct de vedere TVA pentru achizitii intracomunitare, care semneaza un contract pentru servicii de transport cu o firma din Germania, inregistrata in scopuri de TVA.

Societatea din Romania pune la dispozitia firmei respective masini care sunt trimise sa onoreze diferite comenzi ale societatii din Germania, pe teritoriul Uniunii Europene.

Societatea din Romania factureaza doar catre casa de comenzi din Germania, iar aceasta din urma are contractele cu clientii finali pentru care se realizeaza transportul.

Vom vedea cum se trateaza aceasta factura catre casa de comenzi in Germania din punct de vedere TVA si ce declaratii trebuie depuse.

In ceea ce priveste soferii, acestia sunt salariati ai firmei din Romania, fiind plecati din tara cate o luna sau doua luni, dupa caz, apoi se intorc in tara si pleaca din nou in Germania. Vom vedea daca este necesara declararea acestora in Revisal ca fiind detasati la fiecare plecare.

Serviciile prestate catre societatea din Germania sunt servicii intracomunitare daca prestatorul face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Uniunea Europeana. In vederea aplicarii prevederilor art. 278 alin.(2) din Codul fiscal se vor avea in vedere urmatoarele prevederi din normele metodologice date in aplicarea acestui articol:

„(8) In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Uniunea Europeana. Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in alt stat membru are statutul de persoana impozabila:

a) atunci cand respectivul client i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA si daca prestatorul obtine confirmarea validitatii codului de inregistrare respectiv, precum si a numelui si adresei aferente acestuia, in conformitate cu art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata;

b) atunci cand clientul nu a primit inca un cod individual de inregistrare in scopuri de TVA, insa il informeaza pe prestator ca a depus o cerere in acest sens, si daca prestatorul obtine orice alta dovada care demonstreaza ca clientul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila care trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA, precum si daca efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.”

„(3) In scopul identificarii sediului fix al clientului caruia ii este prestat serviciul, prestatorul examineaza natura si utilizarea serviciului prestat. Atunci cand natura si utilizarea serviciului furnizat nu ii permit sa identifice sediul fix caruia ii este furnizat serviciul, prestatorul, pentru a identifica sediul fix respectiv, trebuie sa urmareasca in special daca contractul, formularul de comanda si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de statul membru al clientului si comunicat acestuia de catre client identifica sediul fix ca fiind client al serviciului si daca sediul fix este entitatea care plateste pentru serviciul in cauza.

(4) In cazul in care sediul fix al clientului caruia ii este furnizat serviciul nu poate fi stabilit in conformitate cu alin.

(3) sau in cazul in care serviciile sunt prestate catre o persoana impozabila in temeiul unui contract incheiat pentru unul sau mai multe servicii utilizate, in mod neidentificabil si necuantificabil, prestatorul considera in mod valabil ca serviciile sunt furnizate la locul in care clientul si-a stabilit sediul activitatii economice.”

Nefiind inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (ci conform art. 317 din Codul fiscal pentru tranzactii intracomunitare) societatea din Romania va declara aceste servicii doar in formularul 390 daca serviciile nu sunt scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile. Pentru prestarile de servicii intracomunitare nu se depune decontul special – formular 301.

Conform normelor metodologice date in aplicarea art. 325 din Codul fiscal, prestatorul raporteaza in declaratia recapitulativa numai serviciile care nu beneficiaza de scutire de taxa in statul membru in care acestea sunt impozabile. In acest scop, se considera ca operatiunea este scutita de taxa in statul membru in care este impozabila daca respectiva operatiune ar fi scutita de taxa in Romania. In situatia in care in Romania nu este aplicabila o scutire de taxa, prestatorul este exonerat de obligatia de a declara in declaratia recapitulativa respectivul serviciu, daca primeste o confirmare oficiala din partea autoritatii fiscale din statul membru in care operatiunea este impozabila, din care sa rezulte ca in statul membru respectiv se aplica o scutire de taxa.

HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor stabileste ca reprezinta elemente ale registrului:  data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati. Conform art. 14 alin. (2) din acelasi act normativ, pana la data achizitionarii noului sistem informatic, angajatorii prevazuti la art. 1 vor transmite datele în registru conform aplicatiei informatice existente pe portalul Inspectiei Muncii la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari.

Astfel, detasariile transnationale se inregistreaza in Revisal insa in prezent aplicatia pusa la dispozitie de Inspectia Muncii nu permite aceste lucru. Inregistrarea detasarii transnationale nu se poate realiza pana la momentul la care aplicatia va permite.

Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 07 februarie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor