Speta: Prestare intracomunitara societate neplatitoare TVA

Speta: Prestare intracomunitara societate neplatitoare TVA

Avem o societate din Romania, neplatitoare de TVA, care urmeaza sa factureze servicii de dirigentie de santier pentru o societate din Ungaria, platitoare de TVA. Locul prestarii este in Romania. Sa vedem, in acest caz, daca este ceruta inregistrarea in scopuri de TVA, conf. Art. 317 din Codul Fiscal.

In mod normal, operatiunea la care se face referire s-ar incadra in categoria prestarilor intracomunitare de servicii pentru care prestatorul din Romania, aflat in regimul special de scutire ar trebui sa se inregistreze in regim special in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal, deoarece operatiunea respectiva este o prestare intracomunitara de servicii.
Pentru acest tip de servicii prestate pentru o persoana impozabila din UE, insa, nu se aplica regula generala de taxare de la art. 278 alin. (2) din  Codul fiscal conform careia, locul prestarii se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul.
Exceptia este reglementata prin art. 278 alin. (4) lit. a) conform carora locul prestarii este locul unde este amplasat  bunul imobil pentru care se efectueaza lucrarile de dirigentie de santier.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
Astfel, exceptia prevaleaza regula generala de taxare de la art. 278 alin. (2), aspect reglementat, in mod expres, la  pct. 15 alin. (1) din normele de aplicare ale acestui articol:
„15. (1) Regulile prevazute la art. 278 alin. (2) sau (3) din  Codul fiscal se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra in niciuna dintre exceptiile prevazute la art.278 alin. (4) – (7) din  Codul fiscal. Daca serviciile pot fi incadrate in una dintre exceptiile prevazute la art. 278 alin. (4) – (7) din Codul fiscal, intotdeauna exceptia prevaleaza, nemaifiind aplicabile regulile generale stabilite la art. 278 alin. (2) si (3) din  Codul fiscal.”
Pentru a argumenta faptul ca serviciile respective sunt legate de un bun imobil din Romania, am in vedere prevederile pct. 16 alin. (2),alin. (3) si alin.(4) din normele de aplicare ale exceptiei de la art. 278 alin.(4) lit. a), unde se mentioneaza:
(2) Serviciile legate de bunuri imobile prevazute la art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal includ numai acele servicii care au o legatura suficient de directa cu bunul imobil in cauza. Serviciile sunt considerate ca avand o legatura suficient de directa cu bunul imobil in urmatoarele cazuri:
a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un element constitutiv al serviciului si este central si esential pentru serviciile prestate;
b) sunt furnizate in beneficiul unui bun imobil sau vizeaza un bun imobil si au drept obiectiv modificarea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al respectivului bun.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica in special pentru urmatoarele:
b) prestarea de servicii de supraveghere sau de securitate la fata locului;
o) administrarea de proprietati, alta decat administrarea de portofolii de investitii imobiliare care face obiectul alin. (4) lit. g), constand in exploatarea de bunuri imobile de catre proprietar sau pe seama acestuia;
(4) Alin. (2) nu se aplica pentru urmatoarele:
a) elaborarea de planuri pentru o cladire sau parti ale unei constructii daca aceasta nu este destinata sa fie edificata pe un anumit lot de teren;
b) depozitarea de bunuri intr-un bun imobil daca nicio parte specifica a bunului imobil nu este alocata utilizarii exclusive de catre client;
c) serviciile de publicitate, chiar daca implica utilizarea de bunuri imobile;
d) serviciile de intermediere in prestarea de servicii de cazare la hotel sau in sectoare cu o functie similara, cum ar fi tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, daca intermediarul actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane;
e) punerea la dispozitie a unui stand la locul de desfasurare a unui targ sau a unei expozitii, impreuna cu alte servicii conexe care permit expozantului sa prezinte obiecte, cum ar fi conceperea standului, transportul si depozitarea obiectelor, punerea la dispozitie de masini, cablarea, asigurarea si publicitatea;
f) instalarea sau montarea, intretinerea si repararea, inspectia sau supravegherea masinilor sau a echipamentelor care nu fac parte si nu devin parte din bunul imobil;
g) administrarea portofoliului de investitii imobiliare;
h) serviciile juridice, altele decat cele care fac obiectul alin. (2) lit. q), legate de contracte, inclusiv consultanta privind termenii unui contract pentru transferarea unui bun imobil sau executarea unui astfel de contract, ori vizand dovedirea existentei unui astfel de contract, in cazul in care aceste servicii nu sunt specifice unui transfer de titlu de proprietate asupra unui bun imobil.
Astfel, daca societatea ar fi inregistrata ca platitor de TVA, serviciul ar fi taxabil in Romania, deoarece bunul imobil se afla in Romania.
Daca societatea se incadreaza in regimul special de scutire,  nu trebuie sa se  inregistreze  in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal, dar trebuie sa tina cont de veniturile realizate la calculul plafonului de scutire.
Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 325 din   Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.
In concluzie, societatea neplatitoare de TVA nu trebuie sa se inregistreze conform art.317 din Codul fiscal, deoarece prestarile de servicii efectuate sunt direct legate de un bun imobil situat in Romania.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 10 iulie 2018

Leave a Reply