Speta: Plata orelor suplimentare

Speta: Plata orelor suplimentare

Vom afla in randurile de mai jos daca orele suplimentare efectuate in luna octombrie vor fi platite, nefiind compensate prin ore libere platite in lunile noiembrie si decembrie, pe statul lunii decembrie sau pe statul de salarii al lunii ianuarie. Mentionam ca salariul se plateste o data in luna curenta pentru luna anterioara.

Potrivit art. 122 alin. (1) din Codul muncii, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

Totodata, art. 123 alin. (1) din acelasi articol stabileste ca, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.

Asadar, angajatorul nu are un drept de optiune intre compensarea orelor libere si plata lor. Astfel, legiuitorul a optat ca solutie principala pentru compensarea orelor suplimentare cu timp liber si numai daca aceasta nu este posibila, munca suplimentara se compenseaza in bani.

In ceea ce priveste cuantumul sporului art. 123 alin. (2) din Codul muncii prevede ca, sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. Prin urmare, sporul pentru munca suplimentara nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza dar partile contractului individual de munca, angajatorul si salariatul pot stabili un spor mai mare.

In consecinta, munca suplimentara se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuare si numai daca compensarea cu timp liber nu este posibila in acest termen, in luna urmatoare, se plateste salariatului un spor la salariu de minimum 75% din salariu de baza.

In cazul prezentat, daca salariatul pentru luna octombrie nu beneficiaza de timp liber corespunzator pana la sfarsitul lunii decembrie, pe statul lunii decembrie se va afla atat salariul corespunzator lunii noiembrie cat si sporul de minimum 75% pentru munca suplimentara prestata in luna octombrie, spor stabilit in cadrul contractului colectiv de munca.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 29 noiembrie 2013

Leave a Reply