Speta: Organizarea contabilitatii sediu permanent

Speta: Organizarea contabilitatii sediu permanent

Pentru ca organizarea contabilitatii sa nu ridice probleme de ordin organizatoric, vom vedea cum se procedeaza corect in situatia in care o firma X din SUA desfasoara activitati economice in Romania si este inregistrata fiscal in Romania printr-un sediu permanent.

Activitatea sediului permanent este administrata de societatea Y SRL din Romania. Asadar, sediul permanenent nu are angajati. Astfel, vom vedea daca este corect faptul ca sediul permanent nu are angajat un contabil, contabilitatea si toate documentele sunt semnate de contabilul soc. Y SRL.

Se mentioneaza ca societatea Y SRL nu este societate de contabilitate, cu asociati membri CECCAR.

Organizarea contabilitatii firmei se efectueaza conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza urmatoarele:

„Art. 1 alin. (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.”

CAP.II „Organizarea si conducerea contabilitatii” din Legea Contabilitatii nr.82/1991, referitor la organizarea si conducerea contabilitatii, prevede  urmatoarele:

„Art. 10 alin. (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

(4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.”

Prin urmare, daca asociatii firmei Y sunt membri CECCAR, atunci sunt indeplinite conditiile alin.(3) si (4) ale Art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 mentionat mai sus si astfel asociatii firmei Y se  pot ocupa  de  contabilitatatea firmei X.In aceste conditii este necesar sa fie prevazut in contractul de administrare dintre cele doua societati faptul ca societatea Y va conduce contabilitatea firmei X prin asociatii sai, membri CECCAR.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 07 mai 2014

Leave a Reply