Speta: Obligativitate audit intern

Speta: Obligativitate audit intern

Avem o societate care trebuie sa auditeze situatiile financiare. In acest caz, este obligatorie organizarea si asigurarea exercitarii de audit intern?

Potrivit prevederilor art. 160, alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, entitatile ale caror situatii financiare sunt auditate, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern in conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Prevederile art. 34 din Legea 82/1991 arata ca situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
Conform prevederilor de la art. 23 din OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar, desigur membru CAFR.
Prin urmare, daca o firma are obligatia de auditare a situatiilor financiare, are si obligatia organizarii auditului intern.
Desi legea 162/2017 prevede obligativitatea  organizarii si asigurarii exercitarii  activitatii de audit intern, nici Legea societatilor nr. 31/1990, nici cea a contabilitatii 82/1991 si nici OUG 75/1999 nu prevad sanctiuni pentru faptul ca nu este organizata activitatea de audit  intern.
Sunt prevazute sanctiuni in Legea 672/2002 privind auditul public intern, in situatia entitatilor publice.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 02 iulie 2018

Leave a Reply