Speta: Numerotare facturi

Speta: Numerotare facturi

Vom stabili mai jos care este modalitatea de actualizare si modificare a deciziei interne de alocare pentru utilizarea unor formulare conform OMFP 2226/2006 in urmatoarele situatii:
– in cazul in care numerele alocate prin decizia interna la inceputul anului 2013 in luna iulie 2013 sunt insuficiente (vom stabili daca se intocmeste act aditional la decizia initiala);
– in cazul in care numerele alocate prin decizia interna la inceputul anului 2013 raman neconsumate pentru anul 2013 si se opteaza ca aceste numerele neconsumate sa fie folosite in 2014 (se va vedea daca se intocmeste act aditional la decizia initiala).

Solutia consultantului:

In conformitate cu Normele privind regimul intern de numerotare a facturii cuprinse in Anexa nr. 4 la OMFP 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.

Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis.

Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura. In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.

Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.

Astfel, procedura de stabilire si/sau alocare de numere aferente facturilor emise se stabileste la nivelul fiecarei societati.

In cazul in care numerele alocate la inceputul exercitiului financiar au fost consumate consideram ca se poate emite o noua decizie prin care se aloca numerele pentru perioada neacoperita din an.

Decizia reprezinta un act unilateral si prin urmare nu se incheie act aditional atunci cand se modifica ci o decizie modificatoare sau se emite o noua decizie.

Pentru exercitiul financiar 2014, numarul de la care se emite prima factura se va mentiona in Decizia ce se va emite cu privire la numerotarea formularelor financiar contabile in exercitiul financiar 2014.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 30 august 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply