Speta: Mijloc fix in conservare

Speta: Mijloc fix in conservare

Facem referire la o Casa de Ajutor Reciproc (ONG si IFN-Institutie Financiara Nebancara), care functioneaza dupa urmatoarele reglementari:
– OG 26/2000 referitoare la Asociatii si Fundatii;
– Legea 112/1996 privind regimul juridic al CAR Salariati;
– Legea 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,

Stabilim daca exista modalitatea legala ca pentru un mijloc fix (imobilizare corporala) aflat in stare de conservare sa nu se mai calculeze amortizarea lunara.

CAR-urile conduc contabilitatea potrivit OMFP 1969/2007. Potrivit prevederilor acestui ordin, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Persoanele juridice fara scop patrimonial amortizeaza imobilizarile corporale privind activitatile fara scop patrimonial utilizand ca regim de amortizare, amortizarea liniara.

Imobilizarile corporale privind activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de persoanele juridice fara scop patrimonial se amortizeaza in continuare in conformitate cu reglementarile valabile pentru agentii economici.

Pentru imobilizarile corporale utilizate in activitatea fara scop patrimonial se aplica prevederile mentionate mai sus, neexistand posibilitatea intreruperii amortizarii pe perioada trecerii in conservare.

In cazul imobilizarilor corporale utilizate in activitatea economica, daca exista, se aplica prevederile OMFP 1802/2014, pct 238 alin (4), putandu-se opta pentru intreruperea amortizarii in cadrul perioadei de conservare, ca element de politica contabila.

Din punct de vedere fiscal, tot in cazul activitatilor economice daca exista, sunt aplicabile prevederile pct. 70^2 din Normele de aplicare a Codului Fiscal.

Astfel, pentru perioada in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin pe o perioada de o luna, recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 25 mai 2015

Leave a Reply