Speta: Marfa expirata

Speta: Marfa expirata

Urmarim mai jos ce documente trebuie sa intocmeasca un magazin alimentar pentru a scoate din gestiune perisabilitati (marfa expirata). Vom vedea astfel care e monografia contabila si care vor fi implicatiile fiscale.

Potrivit art. 4 din HG 831/2004 perisabilitatile produse se aproba de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, dupa caz, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii.

Inventarierea se efectueaza potrivit OMFP 2961/2007, ori de cate ori se constata minusuri sau plusuri in gestiune.

In urma inventarierii marfurilor de catre comisia de inventariere, aceasta constata degradarea unor stocuri.

Minusurile/perisabilitatile constatate se consemneaza in listele de inventariere, in procesul verbal de inventariere impreuna cu masurile propuse de regularizare si inregistrare a pierderilor aprobat de conducerea societatii.

Pe baza constatatrilor comisiei de inventariere si a procesului verbal de inventariere aprobatmarfurile expiratese scad din gestiune.

Potrivit art. 21 alin (3) lit. d) din Codul Fiscal constituie cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit perisabilitatile, in limitele prevazute de lege (H.G. nr. 831/2004, pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuiala cu produsele perisabile care depasesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

În ceea ce priveste TVA, potrivit prevederilor art. 148 si ale pct. 53 alin (10) lit. f) nu se ajusteaza TVA pentru perisabilitatile in limitele prevazute de lege.

Pentru perisabilitatile ce depasesc limitele stabilite prin lege se ajusteaza TVA dedusa la achizitia acestora.

Societatea va inregistra in contabilitate si in evidenta operativa scazaminte asupra tuturor bunurilor constatate lipsa astfel incat cantitatile scriptice ale stocurilor sa corespunda cu cele faptice, iar valoarea constatata la inventariere sa reprezinte valoarea inregistrata in contabilitate a stocurilor si implicit valoarea la care acestea vor fi prezentate in situatiile financiare anuale.

Inregistrarea in contabilitate a minusurilor:
607         =         371
Cheltuieli privind marfurile        Marfuri
Daca se depasesc perisabilitatile prevazute de lege, pentru sumele ce depasesc aceste limite se ajusteaza dreptul de deducere al TVA, exercitat la achizitie:
635      =      4426
Cheltuieli cu alte impozite si taxe     TVA deductibila

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 27 ianuarie 2015

Leave a Reply