Speta: Marfa expirata/degradata

Speta: Marfa expirata/degradata

Avem situatia unei societati care dispune in depozit de marfa deteriorata si vrem sa aflam ce documente trebuie intocmite pentru scaderea din stoc a alimentelor respective si incadrarea acestora la categoria cheltuieli deductibile fiscal.

Conform art. 25, alin. (4), lit. c) din Codul fiscal:

„(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost incheiate contracte de asigurare;
3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, daca se face dovada distrugerii;
4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 si 2, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
5. subprodusele de origine animala, nedestinate consumului uman, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1-3, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
7. alte bunuri decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1-6, daca termenul de valabilitate/expirare este depasit, potrivit legii;‟

In Normele metodologice de aplicare a acestui articol se precizeaza:

„(3) In sensul art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, conditia referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile se considera indeplinita atat in situatia in care distrugerea se efectueaza prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate.‟

Din cele expuse intelegem ca marfurile aflate in stoc sunt degradate calitativ, aplicandu-se tratamentul fiscal prevazut la art. 25, alin. (4), lit. c), punctul 3, fiind necesara dovada distrugerii bunurilor. In ceea ce priveste modalitatea concreta de scoatere din gestiune a marfii deteriorate calitativ, in primul rand trebuie efectuata o inventariere, respectandu-se prevederile legale privind inventarierea . In urma inventarierii, comisia, in baza listelor de inventariere, constata in Procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie ca bunurile sunt degradate calitativ, avand in vedere argumente si dovezi suficiente, ca o sugestie, faceti inclusiv fotografii. Procesul verbal va contine si masuri propuse pentru regularizarea si inregistrarea pierderilor si va fi aprobat de conducerea societatii.

Din punct de vedere contabil, la data constatarii sau a deciziei de a scoate stocul din evidente, in conditiile in care acesta nu mai poate fi valorificat in nici un mod, se intocmeste un bon de consum in baza caruia se inregistreaza scoaterea din evidenta a stocului:

607 Cheltuieli privind marfurile    =    371 Marfuri

In concluzie, in cazul in care marfurile sunt degradate calitativ si se poate face si dovada distrugerii acestora, cheltuiala cu marfurile scoase din gestiune va fi o cheltuiala deductibila.

In sensul art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, conditia referitoare la distrugerea stocurilor se considera indeplinita atat in situatia in care distrugerea se efectueaza prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate.

Referitor la TVA, conform art 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal si a punctului 78, alin. (10), lit. d) din Normele metodologice de aplicare a acestuia, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor (altele decat cele de natura bunurilor de capital) distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate si pentru care se face dovada distrugerii.

Obligatia de a demonstra sau confirma in mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute sau furate revine persoanei impozabile.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 14 ianuarie 2019

Leave a Reply