Speta: Livrare teren si constructie

Speta: Livrare teren si constructie

Avem o societate inregistrata in scopuri de TVA care livreaza, la data de 29.12.2017, catre o persoana fizica (neinregistrata in scopuri de TVA) un bun imobil format din constructia si terenul pe care aceasta este edificata, identificat printr-un singur numar cadastral, iar valoarea constructiilor (21.846 lei) este mai mica decat valoarea terenului (77.231 lei), valori juste, determinate si inregistrate in evidenta fiscal-contabila, in situatiile financiare anuale pe baza evaluarii efectuate in anul 2014, de evaluator autorizat potrivit legii.

Societatea a tratat din punct de vedere fiscal operatiunea efectuata ca fiind una scutita de TVA fara drept de deducere potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 01.01.2016, in baza raportului de reevaluare din data de 26.12.2017, conform caruia valoarea cladirii (85.000 lei) este mai mare decat valoarea terenului (80.000 lei).

Vom vedea daca societatea, pentru aceasta tranzactie, trebuie sa colecteze TVA.

Conform punctului 55 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in aplicarea art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, atunci cand se livreaza un corp funciar unic, format din constructia si terenul pe care aceasta este edificata, identificat printr-un singur numar cadastral:

a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei, asa cum rezulta din raportul de expertiza/evaluare;

b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului, asa cum rezulta din raportul de expertiza/evaluare;

c) daca terenul si constructia au valori egale, asa cum rezulta din raportul de expertiza/evaluare, regimul corpului funciar se stabileste in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei.

Raportul intocmit de un evaluator autorizat in data de 15.06.2017, conform caruia valoarea cladirii (85.000 lei) este mai mare decat valoarea terenului (80.000 lei), nu este un raport de reevaluare deoarece nu are scopul de a reflecta in contabilitate valoarea justa in contabilitate. Din acest motiv, nu este relevant faptul ca celelalte active imobilizate din categoria din care face parte imobilul nu au fost reevaluate.

Aceasta evaluare a fost intocmita in scopul identificarii tratamentului fiscal, din punctul de vedere al TVA si nu se inregistreaza in contabilitate, in conformitate cu prevederile normelor metodologice. „Valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza/evaluare” se poate traduce „valoarea terenului se compara cu valoarea contructiei in baza unui raport de expertiza/evaluare si nu pe baza datelor din contabilitate”.

Astfel, valoarea justa pentru imobil si teren, inregistrata in 2014 nu poate fi utilizata pentru compararea valorilor in scopul determinarii regimului de TVA, deci se intocmeste un raport de evaluare.

Datorita faptului ca in raportul de evaluare intocmit la data vanzarii, valoarea terenului este mai mica decat valoarea constructiei, terenul urmeaza regimul constructiei, iar operatiunea este scutita de TVA (desigur, daca se opteaza pentru taxarea acesteia).

Atentie! Conform punctului 55 alin. (2) din Norme, prevederile pct. 55 alin. (1) din Norme nu se aplica in situatia in care se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ceea ce priveste TVA, avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren, iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla aceasta, indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. In acest sens, a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV impotriva Staatssecretaris van Financien.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 26 februarie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor