Speta: Lipsuri neimputabile

Speta: Lipsuri neimputabile

Dorim sa vedem cum tratam din punct de vedere contabil si fiscal TVA-ul si cheltuielile aferente unor produse lipsa din gestiune si neimputabile.

Incepand cu 01 ianuarie 2016, conform art. 25 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal aprobat prin legea 227/2015, nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata.

Conform prevederilor de la pct. 7 alin (5) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, bunurile constatate lipsa din gestiune nu sunt considerate livrari de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 304, 305 si 306 din Codul fiscal si ale pct. 78, 79 si 80 din Normele metodologice.

Potrivit prevederilor art. 304 alin. (1) lit. c) din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal,” in conditiile in care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza in urmatoarele cazuri:

c) persoana impozabila isi pierde sau castiga dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate”.

Potrivit prevederilor pct.78 alin. (6) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, persoana impozabila realizeaza o ajustare pozitiva sau, dupa caz, trebuie sa efectueze o ajustare negativa a taxei deductibile in situatii precum:

a) bunuri lipsa in gestiune din alte cauze decat cele prevazute la art. 304 alin. (2) din Codul fiscal.

In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei;
Monografia contabila:
6xx = 3xx
635 = 4426

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 08 iulie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor