Speta: Investitii imobilizari corporale

Speta: Investitii imobilizari corporale

Avem o situatia in care firma face investitii de modernizare (colaje cu numele firmei) de circa 20.000 euro, achizitie facuta de la un furnizor din UE. Stabilim daca aceasta investitie e considerata imobilizare necorporala si care este perioada de amortizare.

Perioada de inchiriere a sediului este de 7 ani. Vom vedea daca se va plati taxa pentru sigla afisata in exteriorul cladirii, ce obligatii are societatea si la ce data se va inregistra imobilizarea (materialele au sosit in 2-3 transe). De asemenea, vom vedea daca este necesar un contract cu acest furnizor si daca exista o analiza asupra veniturilor furnizorului nerezident (consideram ca serviciile de instalare vor intra in costul de achizitie al imobilizarii).

1. Conform prevederilor pct. 239 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului respectiv.
La expirarea contractului, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii.
In functie de clauzele cuprinse in contractele incheiate, transferul poate reprezenta o vanzare de active sau o alta modalitate de cedare.

La expirarea contractului de inchiriere proprietarul imobilului preia de la chirias suma investitiilor efectuate cat si amortizarea cumulata a acestora pana la acel moment.
In conturile de imobilizari se vor inregistra investitiile ce conduc la o imbunatatire a parametrilor initiali.

Potrivit art. 28 alin (12) din Codul fiscal pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune cheltuielile cu amortizarea se inregistreaza de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz.

Acestea se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:
231 = 404

Pe parcursul executiei
Si
212 = 231

La receptia lucrarilor
Amortizarea se va inregistra lunar, pe durata contractului de inchiriere.
6811 = 2812

2. Potrivit art. 478 din Codul Fiscal orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 32 lei, inclusiv;

b) In cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 23 lei, inclusiv.

 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul

In sensul prevederilor art. 478 din Codul fiscal, taxa pentru utilizarea unui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public, care nu are la baza un contract de publicitate, este stabilita prin hotarare a consiliilor locale, pe metru patrat de afisaj. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste prin hotarare de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Taxa este platita de utilizatorul final si se face venit la bugetul local. In cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venit la bugetul local al sectorului pe raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.

Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu suma pe metru patrat stabilita prin hotararea consiliului local.

Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.
Taxa se calculeaza pentru un an fiscal in functie de numarul de luni in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate. Fractiunile mai mici de o luna se rotunjesc la luna.
Pentru sigla afisata in exteriorul cladirii se datoreaza taxa pentru afisaj, legea nu face distinctie intre activitatea economica desfasurata in interiorul tarii sau in exterior.

3. Potrivit definitiei din OMFP 1802/2014 cost de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achizitie.

In acest sens, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata;
Cost de productie inseamna pretul de achizitie al materiilor prime si al materialelor consumabile si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauza.

Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

Pct. 283 din OMFP 1802/2014 prevede ca inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.
In general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid.

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
In situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:
– bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si incontabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
– bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune.

Bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

In masura in care furnizorul din UE efectueaza si lucrarile aferente se inregistreaza numai facturile emise de acesta, bunurile primite nu se evidentiaza distinct, acestea facand parte din valoarea serviciului prestat.

Inregistrarea facturilor emise de furnizor:
231 = 404

Aplicarea taxarii inverse
4426 = 4427

Potrivit art. 223 din Codul Fiscal sunt impozabile veniturile din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport.
Pentru serviciile de instalare, montaj prestate de persoana nerezidenta, se retine la sursa, impozit in cota de 16%, de catre platitorul veniturilor, societatea din Romania.

In cazul prezentarii unui certificat de rezidenta fiscala, se vor aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul respectiv, respectiv art. 7 „Beneficiile intreprinderilor”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 28 iunie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor