Speta: Inregistrare credit-note

Speta: Inregistrare credit-note

O societate primeste import de marfa din China, intr-o luna, cu DVI (tara de origine China), dar factura e facuta pe numele unei firme din Olanda. Vom vedea cum se inregistreaza un credit-note primit ulterior, referitor la acest import, emis de firma din Olanda si daca se inregistreaza in 390.

Informatiile furnizate prin intrebarea formulata nu sunt suficiente pentru prezentarea unui tratament fiscal corect aferent tranzactiilor efectuate. Totusi, trebuie sa aveti in vedere ca, in situatia in care bunurile respective sunt importate pe numele cumparatorului din Olanda, societatea din Romania nu isi poate exercita dreptul de deducere a sumei TVA achitate in vama deoarece societatea din Romania nu este titular al operatiunii de import.

Din acest motiv, valoarea declaratiei vamale nu se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 24 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd. 25″ chiar daca a achitat, in numele importatorului din Olanda, TVA datorata in vama.  Importatorul este definit  prin art.  125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii” punctul 13 conform caruia ” importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila, conform art. 136, si care in cazul importurilor taxabile este obligata la plata taxei conform art. 151^1;”.  Obligat  la plata TVA in vama este importatorul,   conform  prevederilor  art.  151^1 din Codul fiscal „Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului.”.

Importator al bunurilor este firma din Olanda, fara a fi considerata firma din Romania care primeste bunurile. Este posibil ca valoarea documentului credit note sa fie o modalitate de decontare de catre firma din Olanda a sumei TVA achitate in vama de catre destinatarul bunurilor din Romania pentru care societatea din Romania nu isi poate exercita dreptul de deducere deoarece declaratia vamala de import nu este emisa pe numele sau. In acest caz,  nu este indeplinita conditia de la articolul  146 ” Conditii de exercitare a dreptului de deducere” alineatul 1 litera c) din Codul fiscal „pentru taxa achitata pentru importul de bunuri…. sa detina declaratia vamala de import …… care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau.”.

Dreptul de deducere s-ar fi exercitat numai in situatia in care factura care sta la baza intocmirii formalitatilor de import este emisa pe numele societatii din Romania ca importator al bunurilor. In situatia in care importul este declarat pe numele firmei  din Romania, firma din Romania nu isi poate exercita dreptul de deducere a TVA achitata in vama conform  prevederilor   punctului  59 alin. (2)  din normele de aplicare ale art.  151^1  din care rezulta  ca persoana pe numele careia se declara importul,  care nu are  obligatia platii TVA pentru un import  de bunuri taxabil in Romania, nu isi poate exercita dreptul de deducere a TVA.  „(2) Orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. (1), dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. 136 din Codul fiscal
, nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar, respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. (1).”

In alta ordine de idei, trebuie retinut faptul ca, de regula,  documentul credit note se  emite  de catre un partener intracomunitar  in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri, in sensul ca bunurile sunt  expediate de pe teritoriul Comunitar pe teritoriul Romaniei. In acest caz, se considera ca societatea din Romania efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri, impozabila in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa care trebuie raportata atat prin decontul de TVA cod 300 cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul A.

In situatia prezentata, desi societatea din Romania primeste din partea furnizorului din Olanda o factura de livrare emisa pe numele sau,  nu se poate considera ca  societatea din Romania  efectueaza  o achizitie intracomunitara de bunuri deoarece bunurile  nu sunt expediate de pe teritoriul comunitar astfel incat sa fie respectata defintia achizitiei intracomunitare de bunuri de la art. 130^1 „Achizitiile intracomunitare de bunuri”, alin. (1), din care rezulta ca achizitiile intracomunitare se refera la  „bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.”.

Avand in vedere ca nu este o A.I.C.,  valoarea bunurilor importate, puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei,   nu se raporteaza prin declaratia recapitulativa cod 390. Prin declaratia cod 390 VIES nu se raporteaza nici documentul credit note deoarece nu este legat de o livrare de bunuri sau de o prestare intracomunitara de servicii.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 13 noiembrie 2014

Leave a Reply