Speta: Imprumut acordat de societate asociatului

Speta: Imprumut acordat de societate asociatului

Intr-o astfel de situatie vor fi incidente prevederile art. 272 din Legea societatilor 31/1990. Potrivit acestora se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 144 indice 4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii. Limita prevazuta de textul legal reprezinta echivalentului in lei al sumei de 5.000 de eur.

Trebuie subliniata si exceptia prevazuta la alin. (3) al art. 272 din Legea 31/1990 potrivit careia nu constituie infractiune fapta incriminata mai sus, daca este savarsita de catre o societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect. Asadar, restrictiile au in vedere fondatorii (asociatii) persoane fizice.

Prevederile legale nu stabilesc alte conditii ale operatiunii astfel incat din punct de vedere juridic partile sunt libere sa stabileasca termenul de rambursare si dobanda. De asemenea, pentru legalitatea contractului, nu este ceruta forma autentica.

Cu toate acestea, din punct de vedere fiscal cu privire la dobanda, vor fi incidente prevederile art. 11 alin. (2) din Codul fiscal potrivit carora in cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate (urmeaza sa se analizeze daca sunt indeplinite conditiile de afiliere prevazute la art. 7 pct. 21 din Codul fiscal), autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei.

Asadar, sub aspectul dobanzii, nivelul acesteia trebuie sa se situeze la nivelul pietei, in acest sens urmand a fi avute in vedere nu numai cotele practicate dar si conditiile de acordare (durata imprumutului, modul de rambursare si garantiile constituite).

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 20 noiembrie 2013

Leave a Reply