Speta: Imprumut acordat administratorului/salariatului

Speta: Imprumut acordat administratorului/salariatului

Un administrator al unei societati doreste sa imprumute bani de la companie. Vrem sa vedem ce suma si in ce conditii. In acelasi timp vrem sa vedem daca o societate poate acorda un imprumut unuia dintre angajati.

Art. 144^4 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale precizeaza ca este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror altor obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
Alin. (3) al aceluiasi articol stipuleaza o exceptie de la prevederile de mai sus in sensul ca acestea nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.
Totodata, art. 272 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 mentioneaza, la litera c) ca se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii. Or, in intelegerea noastra, asociatul unic controleaza societatea si, in consecinta, nu poate imprumuta sume de bani mai mari decat echivalentul in lei a 5.000 euro.
Fara sa avem pregatire juridica de specialitate consideram ca acest articol (272 din Legea nr. 31/1990) este aplicabil tuturor persoanelor care controleaza o entitate, inclusiv asociatului unic al unei societati comerciale.
Nu constituie infractiune fapta prevazuta mai sus daca este savarsita de catre o societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect.
In consecinta, administratorul unei societati comerciale poate imprumuta sume de la societatea pe care o administreaza in limita sumei maxime reprezentand echivalentul a 5000 euro.
In ceea ce priveste imprumuturile acordate catre salariati, nu exista in legislatie (din informatiile pe care le detinem) un act normativ care sa interzica acest lucru. Consideram insa ca acordarea acestor imprumuturi trebuie sa fie ocazionale deoarece , in cazul in care acestea ar avea caracter de regularitate ar insemna ca societatea acorda imprumuturi cu titlu profesional si ar intra sub incidenta actelor normative cu aplicabilitate in domeniul activitatilor financiar-bancare emise de Banca Nationala a Romaniei.
Astfel, in principiu, poate fi acordat un imprumut catre salariat (daca acesta nu este si administrator), insa societatea ar trebui sa manifeste prudenta si sa poata dovedi necesitatea si eficienta unei asemenea tranzactii. Aceasta deoarece potrivit art. 11 din Codul Fiscal, organul fiscal poate reincadra tranzactia, mai ales in situatia in care suma nu ar mai putea fi recuperata de la salariat ( a se vedea art. 76 alin. 3 lit. c si d din Codul Fiscal).
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 30 august 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor