Speta: Impozit profit unitate protejata

Speta: Impozit profit unitate protejata

Avem urmatoarea situatie prezentata prin art. 82 din Legea 448/2006:

„(1) Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
b) scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Intrebare: Impozitul pe profit calculat este pentru toata firma sau este impozitul pe profit aferent doar unitatii protejate?

Mentionam ca este impozitul pe profit calculat pentru toata firma. Conform art. 38, alin. (6) fin Codul fiscal:

„(6) Unitatile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit daca minimum 75% din sumele obtinute prin scutire se reinvestesc in vederea achizitiei de echipament tehnologic, masini, utilaje, instalatii si/sau pentru amenajarea locurilor de munca protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplica pana la data de 31 decembrie 2006.”

Legea 571/2003 (Codul fiscal) nu mai contine alte prevederi speciale privind scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit pentru unitatile protejate, dar , la art. 19^4, trateaza scutirea de impozit a profitului reinvestit pentru toate societatile, nemaifacand distinctie intre unitati protejate si celelalte societati. Conform acestuia se ia in calcul profitul aferent intregii activitati :
„(1) Profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(…)

(13) Prevederile prezentului articol se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 octombrie 2015

Leave a Reply