Speta: Impozit pe cladiri 2016 – Sediu in locuinta persoana fizica

Speta: Impozit pe cladiri 2016 – Sediu in locuinta persoana fizica

Avem ca exemplu o societate de servicii privind tehnologia informatiei care are sediul social intr-o camera din locuinta personala. Aici nu desfasoara activitatea si desfasoara activitatea la terti. Societatea nu isi deduce utilitatile pentru locuinta.

Vom raspunde astfel urmatoarelor intrebari:
1. Ce obligatii privind impozitul pe contructii are proprietarul locuintei respectiv administratorul firmei?
2. Daca este sediu fara activitate comerciala, mai plateste impozit diferentiat?
3. Reevaluarea mai este necesara in acest caz?

Pentru cladirea aflata in proprietatea sa persoana fizica datoreaza impozit pe cladiri conform Titlului IX din Codul fiscal, nu impozit pe constructii (impozit reglementat de Titlul X).

De la 1 ianuarie 2016 in cazul cadirilor aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza diferentiat pentru:

–    cladirile rezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice – art. 457,
–    cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice – art. 458,

In situatia prezentata impozitul pe cladiri se determina conform art. 459 din Codul fiscal, astfel:
1. Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential pot fi evidentiate distinct impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457 – conform regulilor pentru cladirile rezidentiale.

2. Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457 – conform regulilor pentru cladirile rezidentiale;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458.

Asadar, daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct iar la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform art. 457 – conform regulilor pentru cladirile rezidentiale.

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata pe baza acestor valori impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 (pentru cladiri rezidentiale).

In cazul cladiririlor rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii.  Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator:

Tipul cladirii                                              Valoarea impozabila         – lei/m2 –
Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)     Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                        1.000             600
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic                 300            200
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                    200         175
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic              125         75
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D     75% din suma care s-ar aplica cladirii     75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D     50% din suma care s-ar aplica cladirii     50% din suma care s-ar aplica cladirii

Valoarea  impozabila se ajusteaza cu coeficientii prevazuti la art. 457 din Codul fiscal.

Persoana fizica care la data de 31 decembrie 2015 are in proprietate cladirea cu destinatie mixta are obligatia sa depuna Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice, Model ITL – 001 pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 05 februarie 2016

Leave a Reply