Speta: Imobilizare in curs nefinalizata

Speta: Imobilizare in curs nefinalizata

Avem o  societate care a demarat un proiect cu fonduri europene nerambursabile, la care s-a renuntat. Au fost inregistrate costuri cu avize si acorduri, consultanta care figureaza pe contul 2311 „Investitii in curs”. Sa vedem care sun implicatiile in aceasta situatie.

Din punct de vedere al impozitului pe profit sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) din Codul fiscal, conform carora cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor acestui articol.
In acest sens, la pct. 30 din Normele metodologice de aplicare se precizeaza ca:
“Valoarea imobilizarilor necorporale/corporale in curs de executie care nu se mai finalizeaza si se scot din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, in baza aprobarii/deciziei de sistare, precum si valoarea ramasa a investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, in situatia in care contractele se reziliaza inainte de termen, reprezinta cheltuieli nedeductibile, daca nu au fost valorificate prin vanzare sau casare.”
In ceea ce priveste TVA, conform pct. 67 alin. (17) din Normele metodologice date in aplicarea art. 297 din Codul fiscal:
“In cazul imobilizarilor in curs de executie care nu se mai finalizeaza, in baza unei decizii de abandonare a executarii lucrarilor de investitii, fiind scoase din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabila isi poate pastra dreptul de deducere exercitat in baza art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizarilor ca atare, ori dupa casare, daca din circumstante care nu depind de vointa sa persoana impozabila nu utilizeaza niciodata aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economica, astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-37/95 Statul belgian impotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi pastrat si in alte situatii in care achizitiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 297 alin. (4) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de vointa sa, astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) impotriva Statului belgian.”
Prin urmare, chletuilala cu scoaterea din evidenta a investiilor in curs, nefinalizata este nedeductibila, insa in ceea ce priveste TVA societatea isi poate pastra dreptul de deducere, daca situatia se poate incadra in prevederile legale mai inainte mentionate.
Inregistrare contabila:
6588 Alte cheltuieli de exploatare = 231 Imobilizari corporale in curs de executie
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 06 iulie 2018

Leave a Reply