Speta: Garantie contract inchiriere

Speta: Garantie contract inchiriere

Vrem sa vedem cum se inregistreaza garantia de buna executie pentru inchiriere imobil locuinte, daca factura de garantie de buna executie se emite fara TVA si daca banii incasati se depun intr-un cont separat sau in contul curent al societatii.

Garantia in cadrul unui contract de inchiriere a unui bun imobil nu reprezinta contravaloarea unor prestari de servicii, dar nici valoarea unui avans pentru astfel de operatiuni, motiv pentru care, la incasarea acesteia, nu se colecteaza TVA.

Avand in vedere ca nu este in sfera de aplicare a TVA si suma incasata nu este de natura unui avans pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, locatorul nu este obligat sa emita factura conform prevederilor art. 319 alin. (6) lit. a) si d) din Codul fiscal „(6)

Persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, in urmatoarele situatii:

a) pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate;
b) pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile prevazute la art. 275 alin. (2) si (3);

c) pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) – c);
d) pentru orice avans incasat in legatura cu una dintre operatiunile mentionate la lit. a) si b). „

Totusi, in situatia in care, prin contractul incheiat se prevede emiterea facturii pentru garantia incasata/negociata,  locatorul  emite  factura pe numele locatarului,  prin inscrierea urmatoarelor informatii:
– obiectul facturii: garantie conform contract nr. / data;
– valoarea garantiei;
– mentiunea „nu intra in sfera de aplicare TVA cf. art. 268 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal”. Garantia astfel facturata, incasata, reprezinta pentru locator  angajamentul acordat de locatar pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse bunului imobil primit in vedere utilizarii pe baza contractului de inchiriere.

Deci, prin factura emisa pentru garantia incasata nu se colecteaza TVA.

Chiar daca valoarea garantiei este, de exemplu, echivalentul a doua chirii lunare, inclusiv TVA, acest aspect nu este relevant pentru reincadrarea de catre organul de inspectie fiscala a  sumei incasate in categoria  operatiunilor din sfera de aplicare a TVA de natura avansurilor, cu atat mai mult cu cat, din punct de vedere contabil, suma se inregistreaza in creditul contului 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate”, analitic 1673 “Garantii incasate clienti” in corespondenta cu debitul contului  5121 „Conturi curente la banci”, fara a se inregistra intr-un cont de avansuri (419 „Clienti – creditori”) sau venituri incasate in avans (472 „Venituri inregistrate in avans”). Garantia primita pe baza contractului  de inchiriere nu constituie o suma de natura veniturilor,  fiind  considerata un  angajament  primit a carei  existenta urmeaza a fi confirmata numai de aparitia unor evenimente viitoare incerte (deteriorarea imobilului, neplata chiriei, etc.).

Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal la articolul 282 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii  serviciilor, efectuata inainte de data  prestarii acestora.

Astfel, suma reprezentand garantie nu indeplineste conditiile pentru a fi considerata operatiune impozabila. Pentru a fi impozabila in Romania d.p.d.v. al TVA, orice operatiune trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele  patru conditii reglementate prin  articolul 268, alin. (1):

1) operatiunile care reprezinta sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau cu o prestare de servicii in sensul art. 270 – 272 din Codul fiscal sa fie  efectuate cu plata;
2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie considerat  in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 si 278;
3) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa fie realizata de o persoana impozabila, definita la art. 269 alin. (1), actionand ca atare;
4) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 269 alin. (2).

In concluzie, la incasarea garantiei, locatorul nu trebuie sa colecteze TVA prin factura emisa deoarece incasarea garantiei nu este operatiune in sfera de aplicare a TVA, de natura unei prestari de servicii sau de natura unui avans pentru o prestare de servicii. In opinia mea, valoarea garantiei nu trebuie incasata intr-un cont distinct, fiind suficienta incasarea acesteia in contul curent al locatorului, fara a fi interzisa nici constituirea unui depozit bancar de valoarea garantiei respective astfel incat incat suma respectiva sa fie identificata la inventarierea anuala a patrimoniului.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 19 martie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor