Speta: Facturare in valuta

Speta: Facturare in valuta

Studiul de caz prezent porneste de la o societate care are ca obiect de activitate casa de expeditii. Lunar, pentru serviciile de transport (import-export) prestate clientilor, societatea emite facturi in valuta cu mentiunea ca „Plata facturii se va efectua in moneda in care a fost emisa. In caz  contrar, pentru plata in lei se adauga CAF 5% (coeficient de ajustare monetara). In situatia in care plata facturii emise in valuta se efectueaza in lei, clientul plateste cu 5 % mai mult”.

Vom oferi raspuns urmatoarelor intrebari:

1.  Este corect sa se aplice acest coeficient de ajustare monetara 5%?

2. CAF 5% se aplica la suma in lei (convertita) de la data emiterii facturii sau la suma in lei de la data efectuarii platii de catre client?

3. Trebuie emisa factura, dat fiind faptul ca este un venit pentru societate?

4. Se aplica 24% TVA?

Care sunt documentele justificative si inregistrarile contabile pentru situatia descrisa mai sus?

Nota: Societatea este nevoita sa aplice acest coeficient deoarece si aceasta la randul sau trebuie sa plateasca facturile emise de furnizorii externi, in valuta si daca incasarile de la client sunt in lei este nevoita sa cumpere valuta si atunci se pierd bani din diferentele de curs rezultate.


1. Plata facturilor emise se poate face in lei sau in valuta. Plata in lei se face pentru suma inscrisa in factura la cursul din data efectuarii platii.
 
2. Aceasta ajustare se aplica in functie de prevederile contractului incheiat cu beneficiarul. Acesta va achita oricum suma la cursul de la data efectuarii platii.
 
3 si 4.  Daca  partile au  agreat prin contract faptul ca in cazul platii in lei se plateste o suma mai mare decat cea inscrisa initial pe factura  aceasta suma reprezinta diferente de pret care vor fi facturate de catre furnizor.

Intr-un astfel de caz, se considera ca pretul facturat initial este pretul provizoriu al operatiunii, in urma efectuarii platii in lei sau valuta se obtine pretul definitiv. Pentru diferenta se emite o factura de ajustare a pretului.

Diferentele de pret astfel facturate reintregesc baza de impozitare a TVA, factura se emite cu TVA.
 
Potrivit art. 137 din Codul Fiscal baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni;
 
Din punct de vedere al TVA, art. 139 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operațiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

In contractele incheiate intre parți trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana.
 
In acest sens, punctul 22 alin. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare.

Pe factura initiala TVA se va calcula la pretul obtinut prin aplicarea cursului de la data emiterii facturii.
           
5. Potrivit prevederilor art. 6 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
 
Pentru facturile emise in valuta se au in vedere prevederile pct. 186. din OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, la finele fiecarei luni, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.
   
 
Inregistrarea in contabilitate:

  • Factura initiala:

411                  =                                  %
Clienti                                                 704
                                    Venituri din servicii prestate
                                                            4427
                                                     TVA colectata

  • Incasarea in lei a facturii la cursul de schimb din data incasarii, in cursul aceleiasi luni
  • diferente favorabile

5121                           =                      %
Conturi la banci in lei                        411
                                                        Clienti
                                                            768
                                    Alte venituri financiare

  • diferente nefavorabile

%                                 =                      411
5121                                             Clienti
Conturi la banci in lei
668     
Alte cheltuieli financiare                                          

  • Emiterea facturii pentru diferente de pret

411                  =                                  %
Clienti                                                 704
                                    Venituri din servicii prestate
                                                            4427
                                                     TVA colectata

  • Incasarea facturii

5121               =                                  411
Conturi la banci in lei                Clienti

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 19 august 2014

Leave a Reply