Speta: Factura fara cod unic

Speta: Factura fara cod unic

Avem situatia unei societati care a achizitionat bunuri pentru activitatea economica. Furnizorul din Uniunea Europeana a emis factura fara a mentiona si codul unic de inregistrare al societatii. Vrem sa aflam daca, in aceste conditii, cheltuiala poate fi considerata deductibila.

Pentru a dobandi calitatea de document justificativ, documentele financiar-contabile trebuie sa furnizeze toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare, pentru a angaja raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, conform prevederilor art. 6 din Legea contabilitatii 82/1991 si pct. A.4-5 din Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

De asemenea, potrivit pct. 25-26 din normele generale amintite factura este document justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economice, cu exceptia situatiilor in care nu exista obligatia intocmirii facturii, cand inregistrarea operatiunilor se efectueaza pe baza contractelor incheiate intre parti si a altor documente care sa ateste acele operatiuni, cum sunt: aviz de insotire a marfii, chitanta, dispozitie de plata/incasare, extras de cont bancar, nota de contabilitate etc., dupa caz. Toate operatiunile privind factura (intocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectueaza conform prevederilor Codului fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia.

In acest caz, fiind vorba de o factura pentru o achizitie intracomunitara de bunuri, aceasta trebuie sa cuprinda si codul de inregistrare in scopuri de TVA/codul unic de inregistrare al societatii beneficiare potrivit art. 319 alin. 20 lit. f din Codul fiscal. Insa, chiar si in situatia in care beneficiarul nu se afla in posesia unei facturi emise de furnizor, justificarea operatiunii (achizitiei intracomunitare) se face pe baza de autofactura emisa de beneficiarul insusi, in conformitate cu prevederile art. 320 alin. 1 din Codul fiscal. Cum o achizitie intracomunitara de bunuri poate fi justificata cu o autofactura chiar si in lipsa facturii furnizorului, cu atat mai mult ea poate fi justificata cu factura emisa de furnizor pe numele beneficiarului, chiar daca ea nu contine si codul acestuia de inregistrare in scopuri de TVA.

De asemenea,  lipsa mentiunii referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA/codul unic de inregistrare nu inseamna ca factura respectiva nu poate indeplini rolul de document justificativ intrucat ea furnizeaza toate elementele principale necesare pentru identificarea operatiunii, asa cum sunt ele precizate la pct. A.2 din normele generale sus-aratate si, in plus, achizitia este justificata si prin receptia bunurilor pe baza de nota de intrare-receptie, precum si prin plata facturii catre furnizorul extern. Deoarece bunurile au fost achizitionate cu documente justificative pentru activitatea economica a societatii, si cheltuielile aferente sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil conform art. 19 alin. 1 si art. 25 alin. 1 din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 08 iulie 2019

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor