Speta: Factura de corectie

Speta: Factura de corectie

Stabilim cum se declara in declaratia 390 si la ce rand in declaratia 300, o factura de corectie pret cu plus emisa de o societate din UE aferenta unui produs expediat in luna anterioara (achizitie intracomunitatra). Precizam ca pe factura este mentionat „diferente de pret produs X din factura Y cu plus”.

Potrivit prevederilor din partea 164^1 din Normele Metodologice din 2004, pct.20 si 21 (date pentru art. 138 din titlul VI , capitolul VII) in situatiile prevazute la art. 138 dinCodul fiscal, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata, dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului.

Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.

Conform art. 134^2 alin. (9) din Codul Fiscal in cazul evenimentelor mentionate la art. 138, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Totodata, art. 1564 , alin. (3), lit. k) precizeaza faptul ca declaratia recapitulativa (390) cuprinde informatii cu privire la valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu prevederile art. 138 si art. 1381. Acestea se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.

In consecinta, in declaratia 390 factura de corectie (ajustare in plus a pretului) se declara ca si operatiunea initiala, ca o achizitie intracomunitara de bunuri.

Potrivit Anexei nr. 2, Instructiuni pentru completarea formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” din Ordinul nr. 1790 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, pe randul 5 se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscalpentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (9) din Codul fiscal. Desigur, se va completa cu aceeasi sume si pe randul 18.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 februarie 2015

Leave a Reply