Speta: Eroare perioada declaratie 390

Speta: Eroare perioada declaratie 390

Analizam mai jos cazul unei societati care in aprilie 2013 are achizitii intracomunitare pentru care trebuia depusa declaratia 390. Din eroare, declaratia a fost depusa cu perioada de raportare martie in loc de aprilie.

Vom vedea cum poate fi corectata aceasta eroare, cu mentiunea ca in luna martie societatea nu a avut achizitii intracomunitare si, astfel, nu trebuia depusa declaratia 390.

Solutia consultantului:

Declaratia 390 depusa initial pentru luna martie se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular (cu semnul minus).

Se vor completa toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, chiar daca acestea au mai fost declarate. Pentru  luna aprilie depuneti  declaratia 390 cu datele omise.
In ceea ce priveste nedepunerea la termenele legale a declaratiilor recapitulative, sanctiunile sunt prevazute la art. 219^1 din Codul de procedura fiscala, redat mai jos:

„Art. 219^1 Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;

b) depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a);
b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(4) In cazul aplicarii sanctiunii/amenzii prevazute la alin. (2), contravenientul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 02 iulie 2013

Leave a Reply