Speta: Emitere bon fiscal – incasare rate

Speta: Emitere bon fiscal – incasare rate

Cum procedam in cazul unor contracte incheiate in rate in 2007 cu persoane fizice? Exista obligatia de a emite bon fiscal sau chitanta?

Art. 1) alin. (1) din OUG 28/1999 prevede in mod imperativ:

„Art. 1
(1) Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.”

La art. 2) din aceeasi ordonanta sint prevazute, in mod limitativ, citeva situatii exceptate de la utilizarea casei de marcat.

Intre aceste exceptii nu se mai regaseste prevederea referitoare la situatia in care contravaloarea bunurilor nu era incasata intergral la momentul livrarii bunurilor. Aceasta exceptie a fost abrogata incepind cu data de 03 septembrie 2007, prin OG 47/2007.

Asadar, acum nu mai exista nici o exceptie de la emiterea bonului fiscal, nici chiar in cazul vanzarii de bunuri cu plata in rate.

Insa, din pacate, normele aferente nu au fost actualizate, existind in continuare, in normele de aplicare a OUG 28/1999, prevederi referitoare la bunurile livrate cu plata in rate pentru care nu se emite bonul fiscal, prevederi care nu se mai aplica, fiind abrogate din ordonanta.

La vanzarea cu plata in rate, chiar si in conditiile in care contractele provin din anul 2007, pentru incasarea contravalorii fiecarei rate se va emite bon fiscal.

Conform art. 4 alin. (1) din OUG 28/1999, bonul fiscal trebuie sa cuprinda un minim de informatii, astfel:

„(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul de identificare fiscala ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.”

Acest aspect releva faptul ca, pe langa aceste elemente obligatorii, bonul fiscal poate sa cuprinda elemente referitoare la ratele incasate, respectiv: numarul si data facturii cu care au fost livrate bunurile initial, in locul denumirii bunului livrat se va mentiona „rata”, precum si suma incasata cu titlu de rata.

Asadar, in nici un caz nu trebuie emisa chitanta, in loc de bonul fiscal, pentru ratele incasate.
De altfel, potrivit art. 10 punctul 1 lit. c), neemiterea bonului fiscal pentru incasarea ratelor constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 11 lit. e) din OUG 28/1999.

Trebuie retinut faptul ca atunci cind s-a facut livrarea initiala a bunului ce urma sa fie achitat in rate si, implicit, facturarea sa, dupa data de 03 sepembrie 2007, nu trebuia emis un bon fiscal pentru contravaloarea integrala a bunului respectiv, deoarece suma respectiva nu reflecta incasarea in numerar efectiva, iar raportul Z ar fi fost diferit fata de suma corecta incasata si evidentiata in sertarul casei de marcat la acel moment.

Daca livrarea bunului ce urma sa fie achitat in rate si, implicit, emiterea facturii s-au facut inainte de data de 03 septembrie 2007, pina la data de 03 septembrie trebuia emisa chitanta pentru fiecare rata incasata, iar dupa data de 03 septemebrie 2007 trebuia emis bon fiscal pentru fiecare rata, bon care contine si elementele mentionate mai sus.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 24 iunie 2015

Leave a Reply