Speta: Dosar dauna auto

Speta: Dosar dauna auto

Avem un dosar de dauna auto deschis, reparatia a fost facuta de un service care factureaza catre firma A (proprietar auto) piesa de schimb. Pe factura fiscala emisa de service catre firma A se trece mentiunea „nu platiti”, iar factura este achitata de catre asigurator. Factura fiscala emisa are TVA si are regimul de 50% deducere.

Se presupune ca se detine exemplarul original al facturii de la service. Daca a fost primita numai o copie, nu exista dreptul sa deducerii TVA-ului de pe factura de reparatii, conform punctului 69 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Conform punctului 16 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in sensul prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii si expresiile utilizate, conditiile in care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitarii fiscale, sunt cele prevazute la pct. 68 din normele metodologice date in aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe valoarea adaugata din Codul fiscal.

Conform punctului 68 alin. (1) din Norme, prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile se intelege orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparatii, de intretinere, cheltuielile cu lubrifianti, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului.

Astfel, cheltuielile de reparatii sunt cheltuieli deductibile limitat si se pot deduce numai 50% in situatia descrisa, chiar daca pentru aceste cheltuieli se vor despagubi de catre societatea de asigurari.

Monografia contabila:

Factura de la service :
611 = 401
4426 = 401

Anularea dreptului de deducere :
611 = 4426     50% din valoare tva

Recunoasterea faptului ca firma de asigurare va plati factura:
461 = 7581

Societatea de asigurari achita factura de reparatii:
401 = 461

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 31 ianuarie 2018

Leave a Reply