Speta: Dobanzi intarziere plata dividende

Speta: Dobanzi intarziere plata dividende

Avem cazul unei societati comerciale din Romania care are de plata dividende catre o alta societate comeriala din Romania. A facut o plata partiala, dar, din lipsa de disponibil, trebuie sa mai amane plata datoriei.

Care este perioada de plata a dividendelor repartizate in anul 2018 pentru anul 2017? Daca se intarzie plata, este necesar sa se calculeze penalizari?
Potrivit art. 67 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 163/2018 dividendele se pot distribui optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea AGA care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.
Asa cum reiese din aceste prevederi, care au intrat in vigoare de la 15 iulie 2018, dividendele vor trebui achitate in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat, dupa acest termen societatea datorand dobanzi penalizatoare. Pana la aceasta data, art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 prevedea un termen pentru plata dividendelor catre asociati de cel tarziu 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.
Insa, termenul de 6 luni/60 de zile  stabilit pentru plata dividendelor nici nu impiedica plata dividendelor catre asociat dupa expirarea lui, nici nu obliga societatea la plata de dobanzi catre asociat, daca asociatul nu le solicita/nu doreste sa-si penalizeze propria societate pentru neplata dividendelor intr-un termen anume. Termenul de 6 luni/60 de zile din Legea societatilor nr. 31/1990 este uzitat, de regula, in cazul societatilor mari (pe actiuni), pentru protejarea asociatilor/actionarilor mici, care nu pot influenta managementul societatii in privinta efectuarii platilor, inclusiv a celor cu titlu de dividende catre asociati.
De asemenea, in cazul dividendelor, termenul de prescriptie este cel general, respectiv de 3 ani. Dupa implinirea acestui termen asociatul (creditorul) nu va mai putea pretinde plata dividendelor, insa chiar si in atare situatie societatea platitoare a dividendelor (debitorul) va putea efectua plata dividendelor catre asociat, plata fiind considerata valabila.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 11 septembrie 2018

Leave a Reply