Speta: Dividende platite in natura

Speta: Dividende platite in natura

Avem o societate comerciala platitoare de impozit pe profit si platitoare de TVA (nu la incasare) care are in patrimoniu un autoturism cumparat in anul 2017 cu valoare contabila de 100.000 lei. Masina este folosita atat in scopuri economice, cat si in scopuri personale (cheltuieli si TVA 50% nedeductibil). Are in contul 1171 (profit nerepartizat) din exercitii anterioare suma de 300.000 lei. Unicul proprietar si administrator vrea distribuirea de dividende in natura, respectiv sa transfere autoturismul in proprietatea lui pe seama activului.

Vom afla de la specialist daca in acest caz trebuie facuta o evaluare a autoturismului de catre un evaluator in vederea obtinerii pretului de piata, dar si care sunt pasii de efectuat. De asemenea, este important de aflat si care este tratamentul fiscal si contabil aplicabil din punct de vedere al impozitului pe profit si din punct de vedere al TVA.

In situatia prezentata, persoana impozabila trebuie sa  livreze  autoturismul respectiv catre asociat, drept dividende in natura,  la valoarea de piata. In acest sens, aduc drept argument prevederile art. 270  alin.  (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal “Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. ”

Astfel, distribuirea autoturismului drept dividende in natura cuvenite asociatului  reprezinta pentru societate a operatiune taxabila din punct de vedere al TVA deoarece s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei acestuia.

Prin contractul de vanzare – cumparare incheiat in forma autentica la notar se inscrie ca modalitate de plata a contravalorii acestuia, compensarea cu dividendele nete datorate asociatului de catre societate.

Astfel,  are loc  compensarea soldului debitor al contului 461 „Debitori diversi” din formula contabila 461 = % 758, 4427 cu soldul creditor al contului 457 ” Dividende de plata”, la valoarea neta a acestora. Deci, data livrarii autoturismului  este echivalenta cu data platii dividendelor nete, determinate prin  retinerea la sursa a impozitului pe venituri din dividendele brute, repartizate,  inregistrata prin formula contabila 457 = 446.

Veniturile obtinute din vanzarea autoturismului sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe profit, iar cheltuielile aferente scoaterii din patrimoniu a autorismului, inregistrate prin formula contabila  6583 Cheltuieli cu activele cedateğ = 2133 Mijloace de transportğ  rezultate din valoarea neamortizata, sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal deoarece sunt aferente veniturilor.

Valoarea facturii emise in baza contractului incheiat se evidentiaza in jurnalul pentru vanzari si se raporteaza, atat prin decontul de TVA cod 300 la randul 9 alocat pentru   “Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 19%”, alocat pentru, cat si prin declaratia informativa cod 394, in cartusul D, tip partener 2.

Definitia valorii de piata si a principiului valorii de piata este  reglementata prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, capitolul III, articolul 7 „Definitii ale termenilor comuni „, pct. 32 si 33:

„32. pret de piata – suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala;

    33. principiul valorii de piata – atunci cand conditiile stabilite sau impuse in relatiile comerciale sau financiare intre doua persoane afiliate difera de acelea care ar fi existat intre persoane independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator; „

Conform definitiei preluate din dictionarul de evaluari, valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. Tranzactia la valoarea de piata  presupune ca are loc intre parti distincte, fiecare parte actionand in mod independent. Valoarea de piata de stabileste de catre un evaluator independent.

Astfel, pentru a evita orice suspiciune referitoare la stabilirea corecta a pretului de vanzare,  este recomandabil sa utilizati valoarea de piata  deoarece valoarea de achizitie din evidenta contabila nu este  relevanta.

In situatia in care, in eventualitatea unei inspectii fiscale se constata ca   pretul de vanzare al autoturismului nu a fost stabilita la  valoarea de piata,  veniturile realizate din vanzarea autoturismului  pot fi reconsiderate  in situatia in care se constata ca beneficiarul autoturismului este  o persoana afiliata proprietarului. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (4) din Codul fiscal.

 „Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. In cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricareia dintre partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei. Procedura de ajustare/estimare si modalitatea de stabilire a nivelului tendintei centrale a pietei, precum si situatiile in care autoritatea fiscala poate considera ca un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectarii principiului pentru tranzactiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedura fiscala. La stabilirea valorii de piata a tranzactiilor desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre urmatoarele:

    a) metoda compararii preturilor;
b) metoda cost plus;
c) metoda pretului de revanzare;
d) metoda marjei nete;
e) metoda impartirii profitului;
f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioar   …..  ”
Aceste prevederi se completeaza cu cele de la pct. 5 din normele de aplicare ale acestui articol, de la SECTIUNEA a 2-a „Reguli pentru aplicarea principiului valorii de piata”.

Din punctul de vedere al TVA, in situatia in care beneficiar al serviciilor sau cumparator al bunurilor este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului conform prevederilor art. 7 pct. 26 din Codul fiscal, trebuie respectate prevederile art. 286 alin. (1) lit.  e) din Codul fiscal prin care se reglementeaza in mod expres faptul ca  baza de impozitare  pentru livrarea de bunuri  sau pentru prestarea de servicii este considerata valoarea de piata in urmatoarele situatii:

1) cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 297, 298 si 300;
2) cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 297 si 300 si livrarea sau prestarea este scutita conform art. 292;
3) cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 297 si 300.

In acest context, trebuie avuta in vedere si definitia valorii de piata reglementata prin art. 286 alin. (2) din Codul fiscal  ” (2) In sensul alin. (1) lit. e), valoare de piata inseamna suma totala pe care, pentru obtinerea bunurilor ori serviciilor in cauza la momentul respectiv, un client aflat in aceeasi etapa de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o plateasca in conditii de concurenta loiala unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru in care livrarea sau prestarea este supusa taxei.

Atunci cand nu poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoare de piata inseamna:

1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decat pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decat costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului. „

In concluzie, pentru evitarea consecintelor negative ale tranzactiilor care urmeaza a fi efectuate, la stabilirea valorii autoturismului trebuie sa aveti in vedere valoarea de piata a operatiunii, conform reglementarilor enumerate mai sus.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 17 august 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor