Speta: Dividende persoana juridica nerezidenta

Speta: Dividende persoana juridica nerezidenta

Avem o societate care la finalul anului 2015 a cesionat toate partile sociale catre noul asociat persoana juridica din Irlanda. Conform contractului de cesiune, dividendele aferente anului 2015 vor fi platite noului asociat. In anul 2016 nu s-au platit dividende. In anul 2017 se doreste plata dividendelor pentru anii 2015 si 2016. Stabilim daca plata dividendelor este scutita de impozitul pe dividende, daca trebuie solicitat certificatul de rezidenta fiscala al asociatului unic, persoana juridica nerezidenta si daca este obligatorie inregistrarea fiscala a asociatului unic inainte de plata dividendelor. Totodata, vom vedea ce alte obligatii fiscale si declarative exista.

Potrivit art. 229 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:

1. persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlul II;
(ii) este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;
(iii) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II;
(iv) detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.

2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1, subpct. (i) – (iv) si profiturile inregistrate de sediul permanent sa fie impozabile in statul membru in care acesta este stabilit, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri sau in baza legislatiei interne a acelui stat membru;

3. persoana juridica romana care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla;

(ii) plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Astfel dividendele acordate unei societati nerezidente sunt scutite de impozit daca sunt indeplinite toate conditiile de mai sus. Prezentarea certificatului de rezidenta este una din conditii, deci trebuie sa-l solicitati.

Numarul de identificare fiscala este necesar la depunerea formularului 207. Venituri din dividende, scutite de impozit, potrivit art.229 alin.(1) lit. c) si lit.h) sau potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, se declara in formularul 207 pana in ultima zi a lunii februarie din anul urmator.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 09 martie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor