Speta: Diurna suportata de beneficiar

Speta: Diurna suportata de beneficiar

Avem o societate care trebuie sa primeasca de la un furnizor o factura pe care se regasesc cheltuieli cu diurna aferente unei deplasari pentru o activitate principala.

Vrem sa vedem daca aceasta cheltuiala este considerata o cheltuiala accesorie serviciului prestat si daca urmeaza cota de TVA care se aplica serviciului, anume 19%, sau daca trebuie sa aiba TVA zero.

Daca prin contract s-a stabilit ca diurna acordata angajatului societatii prestatoare se suporta de catre beneficiar, pe langa serviciul principal contractat, valoarea acesteia reintregeste valoarea serviciului de baza. Practic, serviciul prestat se negociaza prin contract la un tarif variabil, format din:

–  tariful de baza al serviciului contractat, de exemplu serviciul de consultanta fiscala, prestat lunar;
–  tariful reprezentat de costurile de deplasare al consultantului la beneficiar, dar si de diurna acordata acestuia.

In acest caz, pentru tariful reprezentat de costurile de deplasare/diurna ale consultantului se aplica acelasi tratament fiscal aplicat serviciului de baza, de exemplu, regimul normal de taxare prin colectarea TVA, utilizand cota standard TVA 19%.

Valoarea acestui serviciu este tratata drept cheltuiala accesorie serviciului principal prestat (serviciul de consultanta) conform prevederilor art. 286 „Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii” alin. (3) din Codul fiscal:

„Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera cheltuieli accesorii.” Aceste prevederi se completeaza cu cele de la pct. 30 alin. (5) din normele de aplicare ale acestui articol in care se regaseste si exemplul nr. 1 aplicabil si situatiei prezentate de dumneavoastra.

„In sensul art. 286 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, orice cheltuieli accesorii efectuate de persoana care realizeaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, chiar daca fac obiectul unui contract separat. Exista o singura livrare/prestare in cazul in care unul sau mai multe elemente trebuie considerate ca reprezentand tranzactia principala, in timp ce unul sau mai multe elemente trebuie considerate cheltuieli accesorii care beneficiaza de tratamentul fiscal al tranzactiei principale referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile ca si livrarea/prestarea de care sunt legate.

Furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. 31 alin. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii si nici pentru a refactura cheltuieli cu impozite si taxe conform prevederilor alin. (4).

Exemplul nr. 1: Pentru prestarea unor servicii de consultanta, prestatorul stabileste cu beneficiarul sau ca acesta va suporta si cheltuielile cu deplasarile consultantilor, respectiv transport, cazare, diurna, alte cheltuieli. Toate aceste cheltuieli sunt accesorii serviciului principal, respectiv cel de consultanta si se includ in baza de impozitare a acestuia.”

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 08 mai 2018

Leave a Reply