Speta: Diurna pentru weekend

Speta: Diurna pentru weekend

Conform art. 44 alin.  (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Este interzisa fixarea de la inceput a duratei delegarii si detasarii pentru o perioada mai mica decat cea efectiv necesara pentru executarea sarcinilor respective, precum si fractionarea delegarilor si detasarilor prin rechemarea nejustificata a personalului inainte de indeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea si detasarea.

Executarea sarcinilor pe perioada delegarii se considera munca prestata in realizarea obligatiilor ce revin persoanei delegate la locul ei de munca.

Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detasarii si cheltuielile de detasare se platesc de unitatea la care se efectueaza detasarea, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede altfel.

Persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 13 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.

Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.

Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

In concluzie, dreptul la indemnizatia de delegare apartine salariatului delegat iar acordarea acesteia se face pe toata durata delegarii nu doar in zilele lucratoare. Aceasta concluzie deriva din scopul acordarii diurnei acela de a acoperi cheltuielile de hrana si a celor marunte uzuale intrucat aceste cheltuieli sunt efectuate de salariatul delegat atat in zilele lucratoare cat si in cele nelucratoare.

Sursa: legislatiamuncii.ro

Data aparitiei: 04 august 2014

Leave a Reply