Speta: Diferente constatate de control > Deductibile/Nedeductibile?

Speta: Diferente constatate de control > Deductibile/Nedeductibile?

Materialul de azi doreste sa stabileasca daca diferentele constatate de organul fiscal la controlul de fond (obligatii suplimentare + accesorii aferente) sunt tratate drept cheltuiali nededutibile la calculul impozitului pe profit. In cazul analizat, au fost impozitate cu 16 % mai putin cele care trebuie sa influenteze costurile (contributii angajator).

Obligatiile suplimentare (daca nu se refera la impozitul pe profit sau impozite neretinute la sursa) sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit (de exemplu obligatiile aferente salariilor calculate in plus).

Accesoriile aferente sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Conform art. 21, alin. (4), literele a) si b) din Codul fiscal:

„(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;

b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale;”

Normele metodologice de aplicare a art. mentionat prevad:

” 38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania. Cheltuielile cu impozitul pe profit amanat, inregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile.

39. Prin autoritati romane/straine se intelege totalitatea institutiilor, organismelor si autoritatilor din Romania si din strainatate care urmaresc si incaseaza amenzi, dobanzi/majorari si penalitati de intarziere, executa confiscari, potrivit prevederilor legale.”

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 06 ianuarie 2016

Leave a Reply