Speta: Detasare Germania

Speta: Detasare Germania

Avem o societate care presteaza servicii de proiectare navala in Germania in baza unui contract de prestari servicii cu un beneficiar de origine germana. Societatea nu este platitoare de TVA in Romania, dar are cod de TVA in Germania. Din punct de vedere al impozitarii muncii si al contributiilor sociale vrem sa vedem care sunt reglementarile in vigoare si care sunt obligatiile de plata daca se depasesc cele 183 de zile. In acelasi timp, vrem sa vedem care sunt obligatiile din punct de vedere al TVA, D390.

Conform art.11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, sub rezerva articolelor 12-16: (a) persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv.
Astfel, Regulamentul stabileste regula potrivit careia contributiile sociale se datoreaza in status in care salariatul presteaza activitate adica in statul in care este detasat. Doar obtinerea documentului portabil A1 permite angajatorului roman sa vireze contributiile sociale in Romania pe o perioada care este mentionata in documentul portabil. Regula celor 183 de zile nu are legatura cu contributiile sociale. In lipsa documentului portabil A1 contributiile sociale se datoreaza in statul in care salariatul presteaza activitate din prima zi de detasare.In situatia expusa, intrucat societatea este nou infiintata nu se poate obtine documentul portabil A1.
Prin urmare, contributiile sociale se platesc in Germania.
In ceea ce priveste impozitul pe venit, termenul prevazut de Conventia intre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital este de 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat.
Dreptul de impunere revine Germaniei daca persoana fizica este prezenta in acest stat o perioada mai mare de 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat.
Din contra, impozitul se datoreaza in Romania daca perioada de sedere in Germania este mai mica de 183 de zile.
Cu privire la diurna, mentionam ca ceea ce depaseste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice reprezinta venit impozabil si taxabil cu contributii sociale.
Diurna pentru institutiile publice in cazul deplasarilor in strainatate este stabilita  prin HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pentru fiecare tara.
Diurna stabilita de HG 518/1995 pentru Germania este de 35 de Euro/zi. Asadar, suma de 87,5 Euro/zi (35×2,5) nu va intra in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii si al impozitului pe venit.
Pentru ceea ce depaseste 87,5 Euro/zi se vor datora contributii sociale si impozit pe venit.
Documentul justificativ este ordinul de deplasare.
Daca societatea are in Germania un sediu fix, respectiv daca dispune in acest stat de suficiente resurse umane si tehnice pentru a efectua regulat livrari de bunuri/prestari de servicii, iar serviciile sunt prestate de acest sediu fix factura se emite conform normelor aplicabile în Germania – statul membru în care are loc prestarea de servicii. Aceste servicii prestate de catre sediul fix din Germania sunt impozabile,din punct de vedere al TVA, in Germania. Pentru aceste servicii persoana obligata la plata TVA in Germania este sediul fix al societatii din Romania conform echivalentului art. 307 alin. (1) din Codul fiscal din legislatia aplicabila in Germania. Factura se emite pe codul de TVA al sediului fix din Germania si se raporteaza catre autoritatile fiscale din acest stat. Aceste servicii nu se declara in formularul 390 in Romania.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 23 octombrie 2018

Leave a Reply