Speta: Depasire prag TVA

Speta: Depasire prag TVA

Avem o societatea care a depasit pragul aferent Taxei pe Valoarea Adaugata in luna ocombrie 2014. In luna decembrie 2014 societatea a fost platitoare de TVA. In luna decembrie veniturile au fost de 110.000 lei.

In anul 2015 firma va depune decontul TVA lunar sau trimestrial?

Potrivit prevederilor de la art.156^1, alin. (2) din Codul fiscal, o persoana inregistrata in scopuri de TVA plateste si declara TVA trimestrial, daca cifra de afaceri este sub plafonul de 100.000 euro, plafon anual determinat la data de 31 decembrie a anului precedent.

Cifra de afaceri la care se face referire cuprinde livrarile de bunuri/prestarile de servicii din sfera TVA, inclusiv facturile de avans pentru bunuri si servicii nelivrate inca.

Precizari aplicabile punctual situatiei dvs. sunt date de legiuitor la art. 156^1 alin. (5), dupa cum urmeaza:

„Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.”

Din aceasta analiza intelegem faptul ca, pentru perioada efectiva, cand societatea a fost inregistrata in scopuri de TVA, in primul an, legiuitorul a prevazut determinarea unei cifre de afaceri recalculate astfel:

– se recalculeaza cifra de afaceri proportional cu numarul de luni in care si-a desfasurat activitatea;

– se determina o medie lunara, utilizand cursul valabil in ultima zi a anului precedent;

– media lunara se inmulteste cu 12 pentru a se determina cifra de afaceri recalculata.

Daca aceasta cifra de afaceri recalculata este mai mare de 100.000 euro, societatea dvs. este platitoare de TVA lunar, cu data de 01 ianuarie a anului urmator.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 martie 2015

Leave a Reply