Speta: Depasire plafon de plati numerar

Speta: Depasire plafon de plati numerar

Analizam situatia in care se primeste de la un furnizor o factura in valoare de 8.400 lei in luna aprilie 2013, fiind facute urmatoarele plati:

1. suma de 4.332 lei cu numerar
2. suma de 2.785 lei cu numerar
3. suma de 1.283 lei cu ordin de plata

Avand in vedere ca suma de 2.785 lei nu a fost platita cu ordin de plata conform Ordonantei 15/1996 privind disciplina de casa, vom vedea ce consecinte apar.

Solutia consultantului:

Conform art. 5 din OG 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, pentru intarirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale, operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie, persoanele juridice pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri:

a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;

b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice;

c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 5.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei.

Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon zilnic in numerar in suma de 10.000 lei, in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 10.000 lei.

De la aceste prevederi sunt exceptate urmatoarele operatiuni:

– depunerile in conturile persoanelor juridice, deschise la societatile comerciale bancare, care pot fi facute si de alte persoane juridice, neplafonat;

– cheltuielile de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute, efectuate in acest sens;

– cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, de simpozioane si de alte asemenea actiuni, in conditiile baremurilor stabilite de normele legale in vigoare.

In concluzie, plata se poate face in numerar intr-o zi suma de 10.000 lei, astfel incat plata pentru o singura persoana juridica sa nu depaseasca suma de 5.000 lei cu exceptia platilor catre magazine de tipul Cash&Carry, pentru care se poate face o singura plata in numerar de maxim 10.000 lei intr-o zi.

Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercita profesii libere, producatorii agricoli, persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.

La art. 6 sunt prevazute sanctiunile in cazul nerespectarii prevederilor mai sus mentionate, redate in continuare:

„Art. 6

(1)Efectuarea de plati sau de incasari in numerar intre persoane juridice, peste plafonul prevazut la art. 5 lit. c), constituie contraventie si se sanctioneaza cu confiscarea sumei care depaseste plafonul si cu amenda.

(2) Amenzile se aplica persoanelor fizice vinovate, astfel:

a) pentru depasirea plafonului prevazut la art. 5 lit. c) cu sume cuprinse intre 100 lei si 500 lei, cu amenda de la 200 lei la 1000 lei;

b) pentru depasirea plafonului prevazut la art. 5 lit. c) cu sume ce depasesc 500 lei, cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 4 si 5, dupa caz, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 30 august 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply