Speta: Demolare cladire – deductibilitate cheltuieli

Speta: Demolare cladire – deductibilitate cheltuieli

In cazul urmator demolam o cladire veche achizitionata de la o persoana fizica (neplatitoare de TVA) si pentru care nu s-a calculat amortizare deloc, astfel cheltuiala cu valoarea neamortizata a cladirii (scoaterea din evidenta a acesteia), stabilim daca este deductibila din punctul de vedere al impozitului pe profit, precum si daca sunt deductibile cheltuielile cu demolarea.

In plus, vom stabili daca deductibilitatea este conditionata de valorificarea materialelor rezultate. Data fiind vechimea avansata a constructiei si starea avansata de deteriorare a materialelor obtinute probabil ca nu se vor obtine materiale care sa poata fi valorificate. Vom vedea cum se procedeaza din punct de vedere fiscal.

Potrivit pct. 75 din OMFP 1802/2014 la data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a) la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
d) la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, cheltuiala cu valoarea fiscala ramasa neamortizata este deductibila, conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal si punctului 71 din normele date in aplicarea acestui articol.

Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.

Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.

– scaderea din gestiune a cladirii partial demolate:
6583 = 212

– obtinerea de materiale care se pot utiliza de catre societate
3028 = 711

cu valoarea cheltuielilor efectuate cu obtinerea acestora (cota parte de manopera, cota parte din factura de prestari servicii demolare de la furnizor etc) – evaluarea acestora este realizata de catre comisia numita pentru demolare.

– obtinerea de deseuri care vor fi vindute unei firme specializate in colectare de deseuri, vinzare care se va face in regim de taxare inversa la TVA (daca ambii parteneri sint inregistrati in scop de TVA
346 = 711
cu valoarea cheltuielilor aferente obtinerii acestor deseuri (similar ca la materiale).
– vanzarea acestora:
4111 = 703

– descarcarea gestiunii:
711 = 346

In ceea ce priveste cheltuielile de demolare acestea se circumscriu regulii generale potrivit careia sunt deductibile cheltuielile efectuate in scopul obtinerii de venituri.

Daca demolarea cladirii are ca urmare realizarea unor activitati generatoare de venituri (inchirierea, constructia unor birouri, locuinte) cheltuiala cu demolarea este o cheltuiala deductibila.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 ianuarie 2016

Leave a Reply