Speta: Delegatie in zi nelucratoare

Speta: Delegatie in zi nelucratoare

Potrivit art. 119 din Codul muncii, angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat. Astfel, angajatorul are obligatia de a tine evidenta timpului de munca al salariatilor.

Timpul de munca este definit la art. 111 din Codul muncii ca fiind  orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

Astfel, nu tot intervalul de timp cuprins intre ora de plecare si ora de inapoiere din delegatie constituie timp de lucru, ci numai intervalul de timp in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale.

In cazul in care salariatul este delegat, din pontaj trebuie sa reiasa orele de munca prestate in delegatie respectiv intervalul de timp care constituie timp de lucru in sensul celor mai sus expuse.

Diurna se acorda pe zile calendaristice socotite incepand cu data si ora plecarii.

Sursa: blogulspecialistrului.ro

Leave a Reply