Speta: Deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea

Speta: Deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea

Recentele modificari la codul fiscal prin OUG 8/2014 aduc si noutati in ce priveste sponsorizarea : se defineste noțiunea de cifră de afaceri pentru fiecare categorie de contribuabili, pentru stabilirea plafonului aferent sponsorizării si se da un exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorirea –actualizare pentru termenul de 7 ani pentru reportare.

Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat sunt cheltuieli deductibile partial. Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterior se scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;

a) pentru contribuabilii care aplică reglementările conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, cu excepţia instituţiilor de credit – persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, «cifra de afaceri» cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;

b) pentru instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, “cifra de afaceri” cuprinde:

– venituri din dobânzi;

– venituri din dividende;

– venituri din taxe şi comisioane;

– câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;

– câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării – net;

– câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;

– câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;

– diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] – net;

– câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării – net;

– alte venituri din exploatare;

c) pentru instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din Ordinul BNR nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, «cifra de afaceri» cuprinde:

(i) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;

(ii) venituri privind titlurile;

– venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil;

– venituri din participaţii;

– venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate;

(iii) venituri din comisioane;

(iv) profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare;

(v) alte venituri din exploatare.

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Exemplu de calcul

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei

Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei

Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei

Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei

Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei

Total cheltuieli 860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:

Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006 lei;

– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006 lei.

Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:

25.120 – 3.006 = 22.114 lei.

Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 05 mai 2014

Leave a Reply