Speta: Dauna autoturism in leasing

Speta: Dauna autoturism in leasing

Analizam prin randurile urmatoare cazul unei societati care a contractat un leasing financiar pentru un autoturism. Se  produce un accident cu dauna totala la leasing. Societatea repara autoturismul cu banii firmei de asigurare si exista astfel o factura emisa pe numele societatii, plata integrala fiind facuta de firma de leasing.

Vom stabili cum se inregistreaza in contabilitate aceasta operatiune si daca ramane neinchis soldul contului 401.

Tratamentul fiscal al operatiunii de incasare a despagubirilor este prevazut in Circulara MFP 50446/2008.

Potrivit acestei circulare se pot distinge 2 situatii:

a) in situatia in care societatea care efectueaza reparatia factureaza reparatia catre societatea care detine bunul, pentru a obtine despagubirea de la societatea de asigurare proprietarul va depune originalul facturii de reparatii la societatea de asigurare si nu va deduce TVA din factura de reparatii, intrucat conform pct. 46 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI al Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate justifica taxa deductibila cu originalul facturii.

Societatea de asigurare despagubeste detinatorul bunului inclusiv TVA din factura de reparatii.

b) daca societatile de asigurare accepta copii de pe facturi, platesc despagubiri fara sa acopere si TVA din facturile de reparatii in relatia cu firmele care sunt inregistrate ca platitori de TVA, deoarece acestea pot deduce taxa din facturile respective, in conformitate cu prevederile art. 145-147 din Codul fiscal. Intre societatile de asigurare si firmele inregistrate ca platitori de TVA pot exista intelegeri potrivit carora nu este necesara prezentarea facturilor originale.

In toate situatiile mentionate, indiferent daca despagubirea este acordata inclusiv sau exclusiv TVA societatea care primeste despagubirea nu trebuie sa colecteze TVA aferenta asigurarii.

In cazul in care firma de leasing suporta integral contavaloarea facturii (inclusiv TVA), vom avea urmatoarele inregistrari contabile:

1. primirea facturii de reparatii:

461″Debitori-societatea de leasing”  =  401 „Furnizori -firma de reparatii”  suma integrala din factura , inclusiv TVA

2. plata facturii de catre firma de leasing:

401 „Furnizori -firma de reparatii”   =461″Debitori-societatea de leasing”  suma integrala din factura, inclusiv TVA

Daca firma de leasing plateste valoarea facturii mai putin TVA, iar societatea de reparatii accepta copie de pefactura in vederea acordarii despagubirii, veti efectua urmatoarele inregistrari contabile:

1. primirea facturii de reparatii:

461″Debitori-societatea de leasing”  = 401 „Furnizori -firma de reparatii”  suma  din factura fara TVA

4426″ TVA deductibila”        =  401 „Furnizori -firma de reparatii”    TVA din factura

Taxa pe valoarea adaugata se va deduce integral sau in limitele prevazute la art 145 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

2. plata facturii de catre firma de leasing:

 401 „Furnizori -firma de reparatii”   = 461″Debitori-societatea de leasing”  suma din factura fara TVA

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 21 octombrie 2013

Leave a Reply