Speta: Contract garantie mobiliara

Speta: Contract garantie mobiliara

Vom stabili mai jos cum trebuie inregistrata intrarea in contabilitate a unor opere de arta destinate revanzarii pe care societatea le-a obtinut de la un ONG care nu si-a achitat datoria fata de aceasta.

Mentionam ca aceste opere au facut obiectul unui contract de garantie mobiliara cu deposedare, contract intocmit la notar, in care se stipula ca in cazul in care ONG-ul nu isi indeplineste obligatiile de plata, aceste opere vor reveni societatii.

Vom vedea astfel care este tratamentul din punctul de vedere al TVA si daca se aplica regimului special pentru opere de arta.

Conform principiului necompensarii, orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare.

In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.

Astfel, societatea va inregistra in contabilitate intrarea bunurilor precum si compensarea sumelor cu datoria pe care organizatia nonguvernamentala o are fata de aceasta. Bunurile destinate revanzarii se inregistreaza in contabilitate cu ajutorului contului 371-„Marfuri”.

Inregistrari contabile:

1.    Inregistrarea bunurilor ce trec in proprietatea societatii:

371        =        401

„Marfuri”     „Furnizori”

2.    Compensarea sumelor:

401        =        4xx (contul in care este evidentiata creanta)

 „Furnizori”

In situatia in care organizatia este persoana impozabila din punctul de vedere al TVA (desfasoara activitati economice) transferul dreptului de proprietate asupra operei de arta este operatiune impozabila din punct de vedere al TVA.

Regimurile speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati se aplica, in conditiile prevazute la art. 152 indice 2 din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile revanzatoare, respectiv persoane impozabile care, in cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca acestea actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de comision la cumparare sau vanzare.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 10 februarie 2014

Leave a Reply