Speta: Contract de mandat cu persoana nerezidenta

Speta: Contract de mandat cu persoana nerezidenta

In contextul in care se incheie un contract de mandat, se cere si identificarea implicatiilor fiscale aferente. Astfel, avem o firma care doreste sa incheie o colaborare cu o persoana fizica nerezidenta, in baza unui contract de colaborare/mandat.

Persoana in cauza urmeaza sa se ocupe de vanzarile produselor firmei in UE (Bulgaria, Croatia), in numele firmei din Romania. Societatea ii pune colaboratorului la dispozitie telefon, laptop (proprietatea societatii) si un autoturism (inchiriat de la o firma de leasing operational).

Vom stabili daca firma are dreptul de a deduce cheltuielile si TVA-ul aferent, in conditiile descrise mai sus, daca serviciul pe care il presteaza persoana fizica nerezidenta este strict legat de vanzari.

De asemenea, pentru genul de activitate desfasurata de aceasta persoana, se va stabili ce forma de contract ar fi recomandata din punct de vedere fiscal.

Orice cheltuieli efectuate in scopul obtinerii de venituri sunt considerate deductibile la calculul profitului impozabil conform art. 21 alin. 1 din Codul fiscal si este permisa deducerea TVA pentru achizitiile efectuate in scopul realizarii de operatiuni taxabile ori scutite cu drept de deducere conform art. 145 alin. 2 din Codul fiscal.

In privinta cheltuielilor pentru autoturism, trebuie tinut cont de faptul ca deductibilitatea poate fi limitata la 50%, conform art. 21 alin. 4 lit. t si art. 145^1 din Codul fiscal, daca nu se respecta conditiile pentru exercitarea dreptului de deducere, inclusiv cele la justificarea utilizarii pe baza de foi de parcurs, asa cum sunt ele precizate la pct. 45^1 din Normele metodologice de aplicare.

Din punct de vedere al remunerarii persoanei fizice pentru serviciul prestat, trebuie tinut cont de faptul ca prin punerea la dispozitie a telefonului, laptopului si autoturismului din partea platitorului de venit (societatea), activitatea  este tratata/reconsiderata ca o activitate dependenta de tip angajat – angajator conform art. 7 alin. 1 pct. 2.1 din Codul fiscal. In acest sens nu conteaza faptul ca persoana fizica respectiva este nerezidenta, tratamentul fiscal este similar cu cel aplicabil unei persoane fizice nerezidente care are incheiat un contract de munca cu un angajator roman, in conformitate cu prevederile art. 115 alin. 2 lit. c, respectiv art. 296^3 lit. b  din Codul fiscal.

Chiar si in situatia in care persoana fizica nerezidenta respectiva ar fi autorizata independent in statul sau de rezidenta pentru astfel de activitati, folosirea bazei materiale a societatii care-i plateste venitul poate conduce la reconsiderarea activitatii ca activitate dependenta, indiferent de tipul de contract incheiat (de mandat, de comision), dupa cum se specifica si la art. 11 alin. 1 din Codul fiscal intrucat nu este vorba de o activitate independenta care genereaza venituri dintr-o profesie libera.

In lipsa reconsiderarii activitatii ca activitate dependenta, veniturile obtinute de persoana fizica nerezidenta intra sub incidenta prevederilor art. 115 alin. 1 lit. f din Codul fiscal ca venituri sub forma de comisioane obtinute din Romania de nerezidenti, acestea fiind impozabile in Romania prin retinerea la sursa a impozitului conform Titlului V din Codul fiscal. In masura in care persoana fizica nerezidenta prezinta certificat de rezidenta fiscala eliberat de stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, devin aplicabile prevederile acelei conventii conform art. 118 din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 10 octombrie 2014

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor