Speta: Contract de leasing cesionat

Speta: Contract de leasing cesionat

Contractul de leasing (ultima rata si valoarea reziduala) s-a cesionat unei persoane fizice. Valoarea ramasa neamortizata este deductibila daca din cesiune nu s-au obtinut venituri impozabile, dar cesiunea s-a facut in scopul diminuarii cheltuielilor? Facem ajustarea TVA-ului in cadrul cesiunii unui leasing financiar?

Conform art. 19 alin. 1 coroborat cu art. 21 alin. 1 din Codul fiscal chetuielile sunt deductibile numai daca efectuate in scopul realizarii de profituri impozabile. Aceasta este si situatia in cazul prezentat, societatea avand obligatia sa demonstreze ca cesiunea s-a efectuat in scopul diminuarii cheltuielilor si, implicit, in scopul prezervarii profitului.

In acest scop trebuie sa exista o justificare, pe baza de documente, ca cesiunea contractului de leasinng face parte dintr-un plan mai amplu de diminuare a cheltuielor si are o ratiune economica, societatea neputand obtine un pret de piata de piata mai bun daca ar fi finalizat contractul si ar fi decis sa valorifice bunul (banuim ca este vorba de un autoturism).

In plus, daca persoana fizica catre care s-a cesionat contractul este o persoana afiliata societatii in sensul art. 7 alin. 1 pct. 21 lit. b din Codul fiscal (detine minimum 25% din capital sau controleaza efectiv societatea), se pune problema ca cesiunea contractului trebuie sa se faca la pret de piata, organele fiscale avand dreptul sa ajusteze veniturile societatii pentru a reflecta tranzactia la nivelul pietei, dupa cum se prevede la art. 11 alin. 2 din Codul fiscal.

In privinta ajustarii TVA trebuie avute in vedere precizarile de la pct. 7 alin. 3 din Normele metodologice date in aplicarea art. 129 din Codul fiscal confor carora transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii pana la sfarsitul contractului, cand are loc o livrare de bunuri prin transferarea deptului de proprietate la valoarea reziduala.

Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerandu-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului.

Cu alte cuvinte, nu se ajusteaza TVA pentru ratele de leasing facturate pana la data cesiunii contractului deoarece nu poate fi vorba de servicii neutilizate conform art. 148 din Codul fiscal (prin ratele de leasing platite societatea a beneficiat de dreptul de utilizare/posesie a bunului, iar bunul a fost utilizat in scopul operatiunilor taxabile ale societatii).

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 iulie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor