Speta: Comert online

Speta: Comert online

Avem o societatea neplatitoare de TVA, care efectueaza vanzare de marfuri alimentare in mediul online catre urmatoarele categorii de clienti:

– clienti persoane fizice din UE;
– clienti persoane juridice din UE, neplatitoare de TVA;
– clienti persoane juridice din UE, platitoare de TVA.

Vom analiza in continuare daca aceasta societate trebuie sa obtina cod de TVA in Romania pentru livrari intracomunitare si cum trebuie sa intocmeasca facturile de vanzare in cazurile precizate mai sus.

De asemenea, este important de aflat daca, pentru aceste vanzari online, societatea  trebuie sa tina cont de plafoanele pentru vanzari la distanta.  Daca da, care sunt regulile pe care societatea X trebuie sa le respecte referitor la plafoanele vanzarii la distanta? Ce impozite achita pentru aceasta activitate (vanzare online) si ce declaratii intocmeste? Care este tratamentul in cazul in care X este o societate inregistrata in scop de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal?

Art. 310 din Codul fiscal prevede ca o persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica regimul special de scutire.

Potrivit art. 317 din Codul fiscal are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA:

–  persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. b) – d) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;

– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

– persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective;

Vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana, in numele acestuia, catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de exceptia prevazuta la art. 268 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila, in conditiile prevazute la art. 275 alin. (2) – (7).

Potrivit art. 275 din Codul fiscal, se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.
Vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru, de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia, catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de exceptia prevazuta la art. 268 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila, in conditiile prevazute la art. 275 alin. (2) – (7).

Art. 275 prevede ca locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru.

Optiunea se exercita in conditiile stabilite prin normele metodologice si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii 2 ani calendaristici.
In situatia in care livrarea se face catre persoane neimpozabile, locul livrarii ar fi in Romania, pana la atingerea plafonului stabilit de catre fiecare stat in care se face livrarea. Dupa atingerea acestui plafon, locul livrarii ar fi in statul respectiv.

Potrivit art. 294  alin (2 ) lit. a din Codul Fiscal, sunt scutite de taxa livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.

Astfel, pentru livrarea de bunuri nu este necesara inregistrarea ca platitor de TVA conform art. 317 din Codul fiscal.
La depasirea plafonul de scutire de 220.000 lei, va fi obligata sa se inregistreze ca platitor de TVA potrivit prevederilor art. 316 din Codul fiscal.

Astfel, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului.

Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.

In cazul neplatitorului de TVA

Factura se va emite astfel:

– Pentru livrari catre persoane impozabile care comunica un cod de TVA –  fara TVA, si nu este obligatorie inregistrarea in scopuri speciale de TVA.
– Livrari catre persoane fizice si juridice neplatitoare de TVA

1. Pana la depasirea plafonului pentru vanzari la distanta pentru fiecare stat, locul livrarii este in Romania;
Factura se emite fara TVA, in cazul neplatitorilor de TVA.
2. Dupa depasirea plafonului stabilit de fiecare stat in care au loc livrari, societatea se va inregistra ca platitor de TVA in statul respectiv prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

Potrivit art. 270 din Codul fiscal, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat in conditiile prevazute la art. 275 alin. (5) si (6) privind vanzarea la distanta.

Nontransferurile nu sunt livrari intracomunitare si nu se declara in Decontul de TVA, nici in declaratiile 390 – „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” sau D 394 – „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA”.
Factura se va emite cu TVA, in cota prevazuta in statul de inregistrare, se va raporta prin declaratii si deconturi potrivit legislatiei acestui stat si se va achita TVA de plata catre statul de inregistrare.

Toate aceste operatiuni de raportare si plata se pot efectua prin reprezentant fiscal.

Factura se emite conform legislatiei fiscale din statul membru de inregistrare, prin inscrierea codului de TVA emis de acel stat membru.

In cazul in care societatea se inregistreaza ca platitor de TVA in Romania conform art. 316

Factura se va emite astfel:

– Pentru livrari catre persoane impozabile care comunica un cod de TVA
Factura se emite fara TVA se declara in declaratia 390 si decontul 300.

Livrari catre persoane fizice si juridice neplatitoare de TVA

1. Pana la depasirea plafonului pentru vanzari la distanta pentru fiecare stat, locul livrarii este in Romania.
Factura se emite cu  TVA 19%, cu codul de TVA din Romania,
2. Dupa depasirea plafonului stabilit de fiecare stat in care au loc livrari, societatea se va inregistra ca platitor de TVA in statul respectiv prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

Factura se va emite cu TVA, in cota prevazuta in statul de inregistrare, se va raporta prin declaratii si deconturi potrivit legislatiei acestui stat si se va achita TVA de plata catre statul de inregistrare.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 27 februarie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor