Speta: Comercializare bunuri imobiliare

Speta: Comercializare bunuri imobiliare

Supunem atentiei dvs. cazul unei societati care are ca obiect de activitate cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii. Societatea achizitioneaza apartamente, efectueaza lucrari de modernizare si, ulterior, le vinde.

Vom stabili astfel cum se inregistreaza modernizarile aduse acestor bunuri si ce documente justificative sunt necesare, in afara facturilor de achizitie materiale, tinand cont de faptul ca modernizarea se face in regie proprie.

Solutia consultantului:

In conformitate cu prevederile pct. 152 – 153 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, stocurile sunt active circulante:

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari.

Potrivit pct. 52 alin. (1) si (2) din  OMFP 3055/2009:

„(1) Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.

(2) Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora”.

Inregistrari contabile:

*   Cheltuieli cu materiile prime:
601    =   301

*   Cheltuieli cu salariile aferente lucrarii (personalul direct productiv):

641   =    421
645    =   431

*   Inregistrarea amortizarii la utilajele folosite pentru constructie daca este cazul:

6811    =  281

*   Inregistrarea facturiilor  emise de constructor:

628    =    401

*   Inregistrarea investitiei la sfarsit de luna
231    =    722

Valoarea creditului contului 722 va fi egala cu valoarea devizului de lucrari unde sunt evidentiate toate cheltuielile legate de amenajare teren (materiale, salarii, contributii etc).

*   Receptia finala a lucrarii se majoreaza valaorea apartamentelor:

371    =   231

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 20 august 2013

Leave a Reply