Speta: Client in faliment. Prescriere creante? TVA la incasare?

Speta: Client in faliment. Prescriere creante? TVA la incasare?

Vrem sa vedem aare este tratamentulul fiscal si contabil al TVA neexigibila sold creditor al contului 4428 in situatia in care compania intra in procedura simplificata de faliment.

Spre deosebire de creantele si datoriile fata de bugetul de stat care se prescriu in termen de 5 ani de la data de 1 iulie a anului urmator celui pentru care se datoreaza obligatia fiscala, in cazul creantelor si datoriilor fata de clienti si furnizori, prescriere intervine in termen de 3 ani reglementat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicata privind Codul civil, capitolul II „Termenul prescriptiei extinctive,, art. 2517

„Termenul general de 3 ani” „Termenul prescriptiei este de 3 ani, daca legea nu prevede un alt termen.”.

In cazul in care clientul confirma soldul furnizorului pe baza „extrasului de cont”, la inventariere, termenul de 3 ani curge incepand cu aceasta noua data, conform prevederilor art. 2541 „Efectele intreruperii prescriptiei” alin. (3) din Legea nr. 287/2009 „Daca intreruperea prescriptiei a avut loc prin recunoasterea dreptului de catre cel in folosul caruia curgea, va incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.”.
Anularea creantei se efectueaza in baza unei note contabile avand drept document justificativ rezultatele inventarierii. In acest caz, sunt aplicabile prevederile pct. 328 din O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate „La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.”
Un demers legal se considera si declararea in insolventa a clientului conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.Daca un astfel de demers juridic s-ar fi efectuat in cadrul termenului de prescriere, concomitent, trebuiau calculate si inregistrate in evidenta contabila si provizioanele aferente. La declararea in stare de faliment  a clientului, este  posibila si permisa ajustarea bazei de impozitare a TVA care ar fi avut ca efect anularea sumei TVA colectate la data facturii , neincasate.
In concluzie, pentru facturile emise care nu mai pot fi incasate datorita pronuntarii falimentului clientului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila poate fi efectuata ajustarea bazei de impozitare a TVA, prin emiterea unei facturi, cu semnul minus, prin care se anuleaza factura emisa initial. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 287 “Ajustarea bazei de impozitare a TVA” lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabil din 2016.
Daca un client nu este declarat in faliment pana la implinirea termenului de prescriere, suma TVA neexigibila trebuie considerata exigibila la implinirea termenului de 3 ani de la data emiterii facturii, caz in care se efectueaza inregistrarea contabila:
4428V                                     = 4427
“TVA colectata, neexigibila”     “TVA colectata, exigibila”
concomitent cu inregistrarea pe cheltuieli a facturii neincasate, la valoarea totala (baza de impozitare TVA si TVA aferenta), fara a fi permisa ajustarea  bazei de impozitare a TVA facturata initial;
654                                           = 411 „Clienti”,
„Pierderi din creante si debitori diversi”
(analitic  „creante prescrise”)

In situatia in care persoana declarata in faliment are codul anulat din oficiu, suma TVA colectata, devenita exigibila la implinirea termenului de prescriere, trebuie raportata prin formularul cod 311, conform obligatiei reglementate prin  324  “Decontul special de taxa si alte declaratii” din noul Cod fiscal(echivalent al art. 156^3 “Decontul special de taxa si alte declaratii din Legea nr. 571/2003”), alin. (10)

“Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) si h) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv”.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 11 octombrie 2018

Leave a Reply