Speta: Cheltuieli aferente unui team building

Speta: Cheltuieli aferente unui team building

Vrem sa gasim raspuns la urmatoarele intrebari:

Cum se interpretează în contabilitatea unui SRL plătitor de impozit pe profit cheltuielile aferente unui team building? Există riscul ca în cazul unui control de la fisc aceste chestuieli să fie reconsiderate drept cheltuieli făcute în avantajul personalului companiei?

Documentare:

1. Cheltuielile aferente unui team building rezultă din documentele justificative. Cazarea, masa, transportul şi persoanelor în cauză, costul propriu-zis al lectorului de curs, după caz, sunt considerate cheltuieli aferente unui team building. Cheltuieli aferente unui team building se interpretează prin scopul cu care sunt realizate de către companie. Companie plăteşte pentru educaţia/instrucția personalului sau pentru relaxarea/odihna acestuia? Pentru contabilitatea unui SRL plătitor de impozit pe profit, cheltuielile unui team building se analizează prin prisma documentelor justificative aferente care le susțin și conținutul lor. Așadar scopul cu care sunt organizate activitățile de team building rezultă din documentele justificative.

2. Impactul cheltuielilor aferente unui team building asupra calculului rezultatului fiscal. Întrebarea care se pune este dacă cheltuielile unui team building se încadrează ca şi cheltuieli deductibile sau cheltuieli nedeductibile, la calculul rezultatului fiscal. Rezultatul fiscal este definit la art. 19 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia ”Art. 19. – (1) Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. (…)”

3. Legislaţia fiscală stabileşte că sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice. Cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice sunt considerate cheltuieli deductibile potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia ”Art. 25. – (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale. (…)”. Per a contrario, cheltuielile efectuate altfel decât în scopul desfășurării activității economice sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

4. Cheltuielile aferente unui team building sunt deductibile. Dacă se demonstrează cu documente justificative faptul că societatea a realizat cheltuieli aferente unui team building în scopul desfășurării activității economice sale, atunci aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli deductibile potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se poate vorbi aici despre instruirea angajaţilor, împrospătarea cunoştinţelor care au legătură cu obiectul de activitate al firmei, dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, lărgirea ariei de cunoaştere a legislaţiei aplicabile sau a noutăţilor legislative astfel cum trebuie aplicate în cadrul societăţii, dezvoltarea relaţiilor interumane în cadrul companiei pentru ameliorarea sau îmbunătăţirea colaborării între departamente, direcţii, servicii etc., marketing, tehnici de vânzare, tehnici de negociere etc. Societatea trebuie să demonstreze cu documente desfăşurarea acestor activităţi care au legătură cu obiectul de activitate al firmei. Practic, trebuie să se probeze faptul că activităţile au avut loc şi persoanele au participat conform programului, la locul şi la data stabilită.

5. Cheltuielile aferente unui team building sunt nedeductibile. Dacă nu se demonstrează cu documente justificative faptul că societatea a realizat cheltuieli aferente unui team building în scopul desfășurării activității economice sale, atunci aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli nedeductibile potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se poate vorbi aici despre o minivacanţă acordată de societate personalului său pentru relaxare, socializare, recreere, activităţi care nu au tangenţă cu instruirea/instrucția acestuia.

6. Cheltuielile făcute de firmă pentru folosul personal al asociaţilor/angajaţilor sunt considerate venituri din alte surse. Referitor la riscul ca aceste cheltuieli aferente unui team building să fie reconsiderate drept cheltuieli făcute în avantajul asociatului, administratorului, salariaţilor în cazul unui control de la fisc, ar trebui demonstrată ipoteza conform căreia „bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia, respectiv suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii” sunt venituri din alte surse (art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal). Dacă s-ar urma această ipoteză, pentru bunurile şi/sau serviciile achiziţionate de firmă pentru a fi folosite în scop personal de către asociaţii/personalul acesteia, achitate de către firmă şi fără a se recupera contravaloarea lor de la persoanele implicate, sumele se impozitează cu 16%, impozitul fiind calculat şi reţinut la sursă.

7. În concluzie. Existenţa sau inexistenţa documentelor justificative, precum și conținutul acestora, fac diferenţa la încadrarea fiscală a cheltuielilor aferente unui team building.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 13 noiembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor